Viện nghiên cứu hạt nhân: Tạo ra nhiều sản phẩm khoa học

  • 06:45 ,22/01/2020

KHPTO - Theo TS. Phan Sơn Hải, viện trưởng Viện nghiên cứu hạt nhân, năm 2019, viện đã hoàn thành vượt mức 4 chỉ tiêu quan trọng nhất: tổng thời gian hoạt động của lòphản ứng (LPƯ) vượt 38%; tổng hoạt độ đồng vị phóng xạ vàdược chất đánh dấu cung cấp cho các bệnh viện vượt 100%; sốlượng công trình trên tạp chí quốc tếthuộc hệthống ISI vượt 40%; tổng doanh thu vượt 38%.

Những kết quả trọng tâm trong năm 2019 đã đạt được, cụthể là vận hành an toàn LPƯ và khai thác hiệu quả với tổng thời gian hoạt động ởcông suất danh định đạt 2.900 giờ, tăng 32% so với năm 2018 và tăng 108% so với trung bình trong giai đoạn danh định 2011 - 2018. Về kết quả hoạt động khoa học, đã tạo ra một số sản phẩm mới: quy trình phân tích kích hoạt neutron dụng cụ(INAA) và phân tích kích hoạt neutron tức thời (PGNAA) dùng phương pháp chuẩn nội; thiết kế, chế tạo 2 hốc chiếu mới trong vùng hoạt LPƯ hạt nhân Đà Lạt nhằm nâng cao sản lượng sản xuất đồng vị phóng xạ, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước; quy trình phân tích các nguyên tố đất hiếm (REE) trong mẫu địa chất trên thiết bị ICP-MS bằng việc kết hợp đồng thời các kỹthuật nội chuẩn, ngoại chuẩn và pha loãng đồng vị đạt độ chính xác cao. Đăng tải 58 công trình trên các tạp chíkhoa học trong và ngoài nước, trong đó, có 19 công trình ởtạp chíquốc tế (14 bài ISI, 3 bài Scopus và 2 bài Open access).

Năm qua, viện đã triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụphát triển kinh tế - xã hội tiến bộ vượt trội, doanh thu đạt 54,4 tỷ đồng (tăng khoảng 29% so với năm 2018). Điển hình, cung cấp 1.030 Ci đồng vị phóng xạ cho 23 cơ sởy tế (tăng 63% so với năm 2018 và tăng 140% so với giai đoạn 2011 - 2018); trực tiếp hỗtrợ hoạt động cho gần 500 cơ sởbức xạ, 134 cơ sởsản xuất (trong đó có 10 công ty FDI), 40 cơ sởsản xuất VietGAP; liên doanh, liên kết với 6 công ty để đẩy mạnh tiêu thụcác sản phẩm về dược chất phóng xạ, olicide, nano bạc, tricoderma, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và các giống cây trồng.

TS. Trần ChíThành cho biết, nhiệm vụnăm 2020 của viện là tiếp tục tập trung cụthể các chỉ tiêu trên các mặt công tác như: nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng kỹthuật hạt nhân và liên quan; đảm bảo kỹthuật và vận hành thiết bị lớn; an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh và xửlý thải phóng xạ; xây dựng tiềm lực nghiên cứu, triển khai; hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ và đào tạo; công tác đảm bảo hoạt động và quản lý chung của viện. Đặc biệt, chuẩn bị tốt nhân lực sẵn sàng tham gia thực hiện các nội dung liên quan đến dựán Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email