Ứng dụng khoa học - công nghệ vào đề án Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TP.HCM giai đoạn 2021 – 2030

  • 22:39 ,06/12/2021
KHPTO - Sao Mai Education Group vừa tổ chức hội thảo trực tuyến “Ứng dụng KHCN vào đề án Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TP.HCM giai đoạn 2021 – 2030”.

Ngày 6/9/2021, UBND TP.HCM đã phê duyệt đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030”.

Đề án nhằm mục tiêu tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý giáo dục, dạy học thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục Thành phố; kết nối cơ sở giáo dục, điều hành hoạt động giáo dục với các giải pháp công nghệ thông tin thông qua trung tâm điều hành giáo dục thông minh; thực hiện quản lý hồ sơ, sổ sách điện tử, dịch vụ công trực tuyến; hệ thống quản trị trường học, lớp học, cơ sở vật chất trường học thông minh đồng bộ, kết nối, liên thông và chia sẻ.

Hưởng ứng đề án đó, hội thảo nói trên nhằm mục đích đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển công nghệ số trong giáo dục phổ thông, tạo nguồn nhân lực chất lượng vào công tác quản lý nhà trường, lớp học, đổi mới hình thức tổ chức dạy – học, kiểm tra – đánh giá.

Buổi hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều diễn giả lẫn khách mời trong lĩnh vực giáo dục. Thông qua hội thảo, nhiều vấn đề và thông tin bổ ích đã được cung cấp, như giúp khái quát rõ và nắm được Đề án 3249 về việc ứng dụng KHCN vào việc xây dựng giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TP.HCM giai đoạn 2021 – 2030; các vấn đề về hạ tầng công nghệ thông tin, vạn vật kết nối IoT; các tiêu chí đánh giá LMS/LCMS dành cho các trường phổ thông; giải pháp xây dựng thư viện thông minh cho khối phổ thông; giải pháp xây dựng phòng học thông minh cho khối phổ thông…

MAI THY
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email