Ứng dụng công nghệ cao trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp lợi nhuận cao

  • 13:17 ,30/09/2021

Mô hình trồng làn ứng dụng công nghệ cao . Ảnh: T.T.

KHPTO - TP.HCM đang thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn trong giai đoạn mới, chú trọng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ mới… nhằm nâng cao giá trị sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận trên diện tích sản xuất.

Các chính sách được UBND TP.HCM ban hành về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp giai đoạn mới (Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND, Quyết định 655/2018/QĐ-UBND...) chú trọng việc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Bước đầu đã hình thành nhiều loại hình và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, như trồng dưa lưới cho lợi nhuận 890 triệu đồng/năm. Trồng ớt ngọt trong điều kiện nhà màng, trồng trên giá thể, hệ thống tưới nhỏ giọt cho lợi nhuận 1,2 tỷ đồng/ha. Hoa chuông trồng trong nhà màng, giá thể, tưới nhỏ giọt cho lợi nhuận 2,2 tỷ/ha/năm.

Đưa giống mới vào chăn nuôi, trong đó nuôi bò thịt lai giống ngoại (phối tinh giống ngoại BBB, Red Augus trên nền bò HF và lai sind) kết quả bước đầu cho thấy: mức tăng trọng bình quân từ 0,6 - 0,8 kg/con/ngày (so với bò lai sind khoảng 0,4 kg/con/ngày). Trong chăn nuôi heo, đã ứng dụng thành công phương pháp BLUP để cải thiện chất lượng đàn heo, thử nghiệm thành công chế phẩm làm đệm lót sinh học góp phần thích nghi với biến đổi khí hậu. Xây dựng thành công mô hình truy xuất nguồn gốc rau tại Hợp tác xã Phước An và Phú Lộc (thông tin sản phẩm, thông tin hợp tác xã, thông tin nguyên liệu, phần mềm mã hóa và quản lý cơ sở dữ liệu...). Giá trị sản xuất trồng trọt tăng từ 3.922 tỷ đồng lên 5.379 tỷ đồng (tăng bình quân 6,9%/năm), chăn nuôi tăng từ 6.910 tỷ đồng lên 7.822 tỷ đồng (tăng bình quân 7%/năm), thủy sản tăng từ 4.509 tỷ đồng lên 6.354 tỷ đồng (tăng bình quân 10%/năm).

Về nuôi bò sữa công nghê cao, thời gian qua TP.HCM triển khai tại Trại thực nghiệm và trình diễn chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Israel (DDEF) vận hành thành công quy trình, công nghệ mới như hệ thống phần mềm quản lý đàn bò sữa (Afifarm), hệ thống phần mềm tính toán khẩu phần thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (Total Mixed Ration) và phương pháp cho ăn TMR; hệ thống làm mát cho bò, hệ thống vắt sữa đã giúp cải thiện, nâng cao năng suất sữa, năng suất sữa bình quân đạt 24,5 kg/cái vắt sữa/ngày.

P.D
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email