Trường học dạy 2 buổi/ngày: không gây “quá tải” đối với học sinh

  • 11:30 ,08/10/2019
KHPTO - Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM vừa có hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình dạy học và hoạt động giáo dục 2 buổi/ngày tại các trường trung học.

Theo đó, trường trung học sau khi có quyết định cho phép dạy học 2 buổi/ngày sẽ chủ động xây dựng nội dung kế hoạch dạy học chi tiết cho các môn học trên cơ sở đảm bảo nội dung chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng và thời lượng dạy học, đồng thời đảm bảo tình hình cơ sở vật chất và giáo viên của nhà trường cũng như không gây “quá tải” đối với học sinh.

Đối với cấp trung học cơ sở (THCS): tổng số tiết dạy học trong tuần từ 37 - 42 tiết, cấp trung học phổ thông (THPT): tổng số tiết dạy học trong tuần từ 42 - 48 tiết. Trường trung học thực hiện chương trình theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT cùng các nội dung dạy học, giáo dục thuộc kế hoạch 2 buổi/ngày trong thời lượng không quá 8 tiết/ngày và không quá 6 ngày/tuần.

Các trường THCS, THPT xây dựng nội dung dạy học, hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của nhà trường. Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày gửi về Sở giáo dục và đào tạo (đối với các trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THPT), gửi về phòng GD&ĐT (đối với các trường THCS) để quản lý và làm cơ sở cho công tác thanh tra, kiểm tra.

Việc tổ chức hoạt động dạy học chính khóa phải đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình, đảm bảo yêu cầu tối thiểu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình giáo dục phổ thông.

Không sử dụng thời lượng dành cho việc dạy học, giáo dục thuộc kế hoạch buổi 2 để thực hiện chương trình chính khóa cũng như thực hiện kiểm tra đánh giá học sinh. Nội dung hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục phải cụ thể, rõ ràng được thể hiện trong kế hoạch giáo dục của nhà trường, của tổ chuyên môn; giáo viên thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp trong quá trình thực hiện kế hoạch 2 buổi/ngày. Nội dung và hình thức tổ chức dạy học, giáo dục trong buổi 2 phải đa dạng, phong phú và có nhiều lựa chọn để tạo điều kiện tất cả học sinh tham gia đầy đủ các hoạt động học tập cũng như các hoạt động giáo dục.

Việc thu và sử dụng kinh phí phải đảm bảo các nguyên tắc thu bù chi và các quy định về quản lý tài chính hiện hành. Nhà trường chỉ sử dụng nguồn kinh phí trong chương trình dạy học 2 buổi/ngày chi cho các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục trong kế hoạch 2 buổi/ngày của nhà trường.

N. QUỲNH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email