TP.HCM: Chủ trương “Chung sức xây dựng nông thôn mới” thành công trên địa bàn 5 huyện ngoại thành

  • 21:34 ,22/12/2021
KHPTO - Hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thành phố đã tổ chức lễ phát động với chủ đề: “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đặc biệt, Ban thường vụ Thành ủy đã có Thông báo số 746-TB/TU ngày 27/3/2014 và Thông báo số 316-TB/TU ngày 7/12/2016 về huy động mọi nguồn lực thực hiện chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực để chung tay xây dựng nông thôn mới, tập trung vào 5 nội dung: 1. Hỗ trợ an sinh xã hội: hỗ trợ nhà tình nghĩa, tình thương; giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; cấp học bổng học sinh nghèo, vượt khó; đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; 2. Hỗ trợ phát triển sản xuất: hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống cho người nông dân; 3. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; 4. Hỗ trợ xây dựng đường giao thông ngõ, tổ: hỗ trợ vật tư làm đường giao thông đối với các tuyến đường có quy mô dưới 500 m; 5. Huy động người dân tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 5 huyện ngoại thành của thành phố đã đạt được nhiều thành tựu tích cực trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, làm thay đổi diện mạo của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Chung sức xây dựng nông thôn mới với sự góp sức của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên; sự hỗ trợ từ các nguồn lực của thành phố, huyện; cùng với sự tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của các đơn vị theo phân công của Thành ủy, đặc biệt sự đồng thuận, đồng lòng chung sức của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn 5 huyện và 56 xã được xem là những đóng góp to lớn vào sự thành công của chương trình.

Thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, tại huyện Củ Chi: có hơn 6.420 hộ dân hiến 760.137 m2 đất và đóng góp vật kiến trúc với tổng trị giá là 377,332 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng.

Tại huyện Hóc Môn: tổng số tiền các đơn vị ký kết hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới đã chuyển về các huyện để thực hiện xóa nhà tạm và các nội dung phục vụ an sinh xã hội (học bổng, hộ nghèo,...) với số tiền hơn 10 tỷ 258 triệu đồng (trong đó giai đoạn 2010 – 2020 là 4 tỷ 945 triệu đồng; giai đoạn 2015 – 2020 là 5 tỷ 313 triệu đồng). Đã có 8.434 hộ dân hiến 272.666 m2 đất và đóng góp vật kiến trúc với tổng trị giá gần 555,6 tỷ đồng để

đầu tư xây dựng các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, các xã cũng đã vận động nhân dân, doanh nghiệp thực hiện bê tông hóa các hẻm, ngõ xóm từ đầu chương trình đến nay được 675 tuyến với kinh phí 44,54 tỷ đồng.

Tại huyện Bình Chánh: giai đoạn 2010 - 2015 đã vận động 4.921 hộ dân tham gia hiến 1.244.970 m2 đất, với tổng kinh phí khoảng 1.244 tỷ 970 triệu đồng; giai đoạn 2016 đến nay đã vận động 2.709 hộ dân tham gia hiến 193.642 m2 đất, với tổng kinh phí khoảng 608 tỷ 355 triệu đồng. Vận động chung sức lắp đặt camera an ninh, mua bảo hiểm y tế, trang bị thùng rác, phát triển sản xuất,… với tổng kinh phí là 100 tỷ 702 triệu đồng.

Tại huyện Nhà Bè: đã vận động 1.803 hộ dân hiến đất mở rộng 106 tuyến hẻm, với tổng số tiền 32.470.526.000 đồng. Trong đó, tổng diện tích đất do nhân dân hiến để thực hiện các công trình là 96.063,5 m2. Vận động hỗ trợ xây dựng mới 399 căn nhà tình thương, chăm lo 8.384 suất học bổng. Thực hiện “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với giảm nghèo bền vững với 8 cơ quan, đơn vị chung sức, bao gồm: các quận ủy: 7, 9, 10; Đảng ủy: Sở lao động - thương binh và xã hội, Tổng công ty văn hóa Sài Gòn, Tổng công ty xây dựng Sài Gòn, Đảng ủy Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM và Đảng ủy Lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM đã hỗ trợ 12,97 tỷ đồng cho huyện thực hiện các nội dung liên quan đến giảm nghèo bền vững.

Tại huyện Cần Giờ: đã vận động được 2.365 hộ tham gia hiến 42,2 ha đất với tổng giá trị 67,082 tỷ đồng, để mở rộng đường giao thông nông thôn. 55 đơn vị tham gia chung sức trên địa bàn huyện đã hỗ trợ huyện xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất,… với tổng giá trị 97,3 tỷ đồng.

Nghị quyết số 30/2021/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 28/7/2021, đã thông qua chủ trương tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

CẨM TÚ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email