Thực hiện tiêu chí 13 trong xây dựng nông thôn mới

  • 21:28 ,22/12/2021
KHPTO - Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất, là một trong những tiêu chí quan trọng, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Tiêu chí này quy định xã đạt chuẩn NTM phải có hợp tác xã (HTX) hoạt động có hiệu quả, HTX phải đảm nhận vai trò cung cấp tốt dịch vụ đầu vào, đầu ra cho hộ thành viên.

Năm 2015, TP.HCM có 69 HTX nông nghiệp, đến năm 2020 đã tăng lên 121 HTX (với 2.590 thành viên), bình quân thành lập mới từ 8 - 10 HTX/ năm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX đang dần được củng cố: Quy mô vốn bình quân năm 2015 đạt 346.095 triệu đồng/HTX, đã tăng lên 545.453 triệu đồng/HTX vào năm 2020; doanh thu bình quân năm 2015 đạt 11.000 triệu đồng/HTX/năm, đã tăng lên 13.132 triệu đồng/HTX/ năm vào năm 2020; lợi nhuận bình quân năm 2015 đạt 423 triệu đồng/HTX, đã tăng lên 525 triệu đồng/HTX vào năm 2020 (tăng 1,3 lần).

Theo kết quả khảo sát, hộ nông dân tham gia HTX sẽ đạt hiệu quả về mặt kinh tế cao hơn so với hộ nông dân sản xuất đơn lẻ, bởi các hộ nông dân tham gia HTX sẽ được hướng dẫn quy trình, phương pháp canh tác tốt và được hưởng nhiều phúc lợi theo điều lệ HTX. Do tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất của HTX nên chất lượng, năng suất sản phẩm của các hộ nông dân nhìn chung đều tăng, đặc biệt là chất lượng sản phẩm nâng cao đáng kể, đạt tiêu chuẩn cao của thị trường. HTX có thể tổ chức, giúp đỡ cho nông dân trong các phần việc: định hướng sản xuất; hướng dẫn về quy trình sản xuất; cung cấp dịch vụ đầu vào; kiểm soát về chủng loại, chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của doanh nghiệp. Nhờ vậy, người dân cảm thấy an tâm, tập trung cho sản xuất để có các sản phẩm đầu ra theo đúng hợp đồng đã ký kết với các doanh nghiệp.

Từ thụ động trong sản xuất kinh doanh, đến nay nhiều HTX đã biết phát huy nội lực, tranh thủ các điều kiện để phát triển, trở thành những HTX tiêu biểu của TP.HCM, như HTX Phú Lộc, HTX sinh vật cảnh Sài Gòn, HTX hoa lan Huyền Thoại, HTX Mai Hoa, HTX Phước An, HTX Thuận Yến, HTX Long Hòa…

Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, việc xây dựng và phát triển HTX tại các xã xây dựng NTM có một số thuận lợi, như được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền, nhận thức về HTX của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân của 56 xã NTM đã có những bước chuyển biến tích cực. Vai trò tất yếu của HTX ngày càng được khẳng định; sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền và xã hội ngày càng nhiều; công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX có sự điều chỉnh theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, các HTX từng bước vượt qua khó khăn, thu nhập của cán bộ quản lý và thành viên HTX ngày càng tăng, tạo được sự tín nhiệm của các hộ nông dân trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, HĐND, UBND TP.HCM đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ cho các HTX nông nghiệp, như chính sách ưu đãi về tín dụng khuyến khích HTX, thành viên HTX đầu tư phát triển sản xuất các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với đặc điểm nông nghiệp đô thị của thành phố; chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho HTX nông nghiệp; chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX; chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho HTX. Qua đó, đã có tác động nhất định đến việc đổi mới, phát triển HTX nông nghiệp.

Bên cạnh những thuận lợi, việc xây dựng và phát triển HTX tại các xã xây dựng NTM cũng còn gặp một số khó khăn, như tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của HTX còn hạn chế, cơ sở hạ tầng, trụ sở (văn phòng làm việc, giao dịch, khu vực nhà xưởng, sơ chế, chế biến...) của các HTX còn thiếu; đất sản xuất nông nghiệp tiếp tục giảm do quá trình đô thị hóa ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức sản xuất của các HTX…

HỒNG LIÊN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email