Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

  • 09:57 ,18/07/2016
Nhằm thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo thực sự phát triển, mới đây, Chính phủ đã có Quyết định số 844/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Bộ khoa học và công nghệ đề xuất.

Đây là một đề án rất quan trọng, với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Nội dung đề án được Chính phủ phê duyệt tập trung giải quyết nhiều vấn đề như cơ chế chính sách, nguồn lực, khu làm việc chung, cổng thông tin kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp ở trong và ngoài nước, biện pháp tuyên truyền...

Với hệ sinh thái khởi nghiệp, bản thân những người tham gia phải được đào tạo, cung cấp kiến thức và có kỹ năng để làm cho đúng. Các nhà đầu tư bỏ tiền cho doanh nghiệp làm thì họ cũng phải suy nghĩ có đầu tư hiệu quả hay không? Nhà đầu tư ngoài bỏ vốn, phải có kiến thức về quản trị doanh nghiệp, pháp luật, sở hữu trí tuệ, công nghệ... để giúp doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, tránh trường hợp chỉ bỏ tiền và hy vọng vào lợi nhuận.

Theo Bộ khoa học và công nghệ, việc hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp là vấn đề quan trọng. Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ của Bộ khoa học và công nghệ đang xây dựng có rất nhiều nội dung, trong đó có những vấn đề hoạt động kết nối cung cầu, tạo điều kiện phát triển thị trường, nghiên cứu điều tra... Bên cạnh đó, Bộ công thương cũng có những chương trình phát triển thị trường, xúc tiến thương mại. Những chương trình đó giúp cho các doanh nghiệp không những đưa sản phẩm tới thị trường trong nước mà còn ra nước ngoài.

T.C
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email