Thu hút nhân lực trình độ cao cho hợp tác xã

  • 10:45 ,02/12/2019

KHPTO - Theo Liên minh hợp tác xã (HTX) TP.HCM, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực tại các HTX kéo dài nhiều năm qua, số liệu của năm 2016 cho thấy, trong 379/ 505 HTX đang hoạt động với khoảng 60 ngàn lao động có tới 12% cán bộ quản lý chưa qua đào tạo, 27% có trình độ phổ thông trung học. Số thành viên trong HTX (không giữ vị trí quản lý) chưa qua đào tạo cũng chiếm tới 32%, số có trình độ khá khiêm tốn: đại học 3%, cao đẳng 7%, trung cấp 13%.

Bên cạnh đó, có gần 50% cán bộ quản lý có độ tuổi khá cao, từ 46 trở lên, do vậy, khả năng tiếp nhận kiến thức khoa học - công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến bị hạn chế. Điều này gây khó khăn cho tổ chức quản lý và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của các HTX.

Thiếu hụt nguồn nhân lực cộng với vốn ít, đất đai bị thu hẹp, không có trụ sở, tay nghề xã viên thấp, sản phẩm khó cạnh tranh... dẫn đến hoạt động kém hiệu quả buộc nhiều HTX phải giải thể. Theo thống kê, từ năm 2014 - 2016, có tới 98 HTX giải thể.

Mặc dù thiếu nhưng HTX rất khó thu hút lao động có trình độ đại học, cao đẳng, do điều kiện làm việc khó khăn, chế độ phụ cấp, tiền lương thấp. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, nhất là cán bộ quản lý trẻ và cán bộ có trình độ chuyên môn, TP.HCM đã dành kinh phí 5,3 tỷ đồng để chi trả phụ cấp cho cán bộ công tác tại HTX với mức 800.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ có trình độ cao đẳng và 1,2 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ có trình độ đại học.

Giám đốc HTX sinh vật cảnh Sài Gòn Nguyễn Văn Thủy cho biết, từ khi có chủ trương hỗ trợ nguồn nhân lực, HTX tuyển dụng được 2 lao động. Nguồn nhân lực này phát huy được năng lực sở trường, cùng ban lãnh đạo HTX làm tốt công tác sản xuất kinh doanh. Đối với lao động kỹ thuật có trình độ, lo khâu thức ăn, dinh dưỡng cho cá, tránh được ô nhiễm môi trường, nguồn giống đảm bảo chất lượng. Vị trí kế toán cũng giúp HTX quản lý được tài chính, kiểm soát thủ tục hải quan, chính sách xuất khẩu của nước sở tại, hạn chế sai sót trong chăn nuôi, thủ tục hành chính, xuất khẩu.

Từ khi chính sách được triển khai (năm 2013 đến nay), giúp các HTX có nhân lực để hiện thực hóa kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức nông nghiệp cho thành viên. Từ đó, hoạt động sản xuất có bước chuyển biến, một số cây trồng vật nuôi chủ lực được sản xuất theo hướng VietGAP, an toàn sinh học, có sự gắn kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, đưa được sản phẩm vào các hệ thống siêu thị. Cụ thể, đến tháng 11/2019 đã có 50/98 HTX nông nghiệp thực hiện tốt việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho hộ thành viên, có 2 HTX liên kết với doanh nghiệp và 8 HTX đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị.

PHÚC TẦN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email