Thế giới Di động lên kế hoạch lãi 2.200 tỷ đồng năm 2017

  • 15:19 ,16/12/2016

KHPTO - Chỉ tiêu này tăng 58,5% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016. Được biết 10 tháng đầu năm Thế Giới Di Động đạt 1.330 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017. Theo đó, năm 2017 MWG đặt kế hoạch doanh thu 63.280 tỷ đồng, tăng 85% so với kế hoạch năm 2016; lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2.200 tỷ đồng tăng 58,5% so với kế hoạch năm 2016.

Kế hoạch lợi nhuận nói trên sẽ được xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết định. Dự kiến tháng 3/2017, MWG sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

Trước đó, MWG cho biết, 10 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 35.029 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.388 tỷ đồng.

 
MAI THẢO - TỔNG HỢP
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email