Thành phố nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới

  • 04:54 ,02/08/2020
KHPTO - Báo cáo tại hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn TP.HCM, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM cho biết, giá trị gia tăng ngành nông - lâm - ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm ước tăng 3,11% so với cùng kỳ.

Thực hiện Chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020, cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, cụ thể như: giảm diện tích trồng lúa, mía, muối hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của thành phố như hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, lươn, bò thịt, chim yến...

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm. Theo đó, thành phố tập trung thực hiện chương trình ở giai đoạn nâng cao chất lượng các tiêu chí, bình quân số tiêu chí đạt trên 1 xã là 18,84 tiêu chí (tăng 1,64 tiêu chí so với cuối năm 2019 là 17,2 tiêu chí). 3/5 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè) tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu tại Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 đã được UBND thành phố phê duyệt. Hai huyện Cần Giờ và Bình Chánh tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân số tiêu chí đạt trên 1 huyện là 8,4 tiêu chí (tăng 2 tiêu chí so với cuối năm 2018 là 6,4 tiêu chí).

MAI DUNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email