Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống trường học thông minh

  • 10:37 ,19/11/2019

KHPTO - Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM, trong năm học 2019 - 2020 sẽ tập trung triển khai các hạng mục mô hình giáo dục thông minh, trong đó có việc xây dựng Trung tâm điều hành giáo dục thông minh; xây dựng hệ thống trường học thông minh tại các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Lê Quý Đôn, Nguyễn Hiền và Nguyễn Du.

Bên cạnh đó, các đơn vị trường học thuộc phòng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) quận 1 và quận 12 (2 đơn vị hành chính được thành phố chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình đô thị thông minh) cũng chủ động xây dựng mô hình giáo dục thông minh cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT cũng như của UBND quận.

Việc triển khai mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử theo mô hình giáo dục thông minh đảm bảo nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả, thiết thực, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy - học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các đơn vị nghiên cứu và chủ động triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường phổ thông nhằm từng bước xây dựng lớp học điện tử, trường học điện tử - mô hình giáo dục thông minh theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

TP.HCM sẽ tập trung xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (CSDL) học sinh, giáo viên, trường học và cơ sở vật chất các cấp tiểu học, trung học cơ sở, THPT, giáo dục thường xuyên… Tích hợp và khai thác CSDL trường học, học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất trường học từ cấp mầm non đến THPT lên kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở, cổng dữ liệu mở thành phố và Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP.HCM.

Sở GD&ĐT cũng tập trung xây dựng hệ thống thông tin bản đồ số (GIS) lĩnh vực giáo dục; xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở ngành GD&ĐT thành phố và từng bước đồng bộ đến CSDL mở Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP.HCM; triển khai các giải pháp nhằm từng bước đồng bộ hệ thống camera các trường học vào trung tâm. Căn cứ văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật khuyến nghị đối với các hệ thống camera quan sát trên địa bàn thành phố, nhằm rà soát và nâng cấp (nếu cần) các hệ thống camera hiện có của đơn vị, cơ sở giáo dục đã trang bị hệ thống camera

quan sát, đồng thời làm căn cứ để đầu tư các hệ thống camera quan sát mới, đảm bảo khi có hướng dẫn của thành phố, các hệ thống được kết nối thuận lợi.

Sở cũng sẽ duy trì và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý hành chính điện tử (e-office) kết nối tất cả các Sở GD&ĐT với Bộ GD&ĐT phục vụ trao đổi thông tin, trao đổi văn bản điện tử, quản lý điều hành trên môi trường mạng.

Năm học 2019 - 2020, Sở GD&ĐT tiếp tục duy trì hệ thống tin nhắn thương hiệu HCM - Edu, đồng thời triển khai hệ thống thông tin giáo dục trên các thiết bị di động, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin và quản lý điều hành của ngành một cách nhanh chóng, kịp thời.

N. HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email