Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng ứng phó với tình huống có 500 ca mắc Covid-19

  • 08:48 ,24/02/2021
KHPTO - Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn rất phức tạp, Sở y tế TP.HCM vừa xây dựng kế hoạch tổng thể về thu dung, điều trị khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát theo 3 kịch bản, từ 100 đến 500 trường hợp mắc Covid-19. Theo đó, 3 tình huống giả định của ngành y tế TP.HCM trong việc sẵn sàng ứng phó với Covid-19:

Tình huống một: thành phố có dưới 100 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, kèm tối đa 870 trường hợp nghi nhiễm có triệu chứng cần cách ly điều trị, tối đa 32 trường hợp bệnh nặng cần hồi sức.

Đối với tình huống này, sẽ có 4 bệnh viện chịu trách nhiệm thu dung và tiếp nhận điều trị người bệnh xác định và nghi nhiễm gồm: Bệnh viện dã chiến Củ Chi sẵn sàng 300 giường, Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ với 600 giường, Bệnh viện bệnh nhiệt đới với 40 giường tại khoa nhiễm D và Bệnh viện nhi đồng thành phố với 30 giường tại khoa nhiễm.

Theo đó, tổng số giường cách ly điều trị luôn sẵn sàng tại 4 bệnh viện này là 970 giường, trong đó có 37 giường đặt trong buồng áp lực âm, 32 giường hồi sức và 42 máy thở.

Tình huống hai: thành phố có từ 100 - 200 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, kèm tối đa 1.244 trường hợp nghi nhiễm có triệu chứng cần cách ly điều trị, tối đa 86 trường hợp bệnh nặng cần hồi sức.

Ở tình huống này, ngoài 4 bệnh viện nêu trên còn có thêm Bệnh viện nhi đồng 2 với 44 giường từ khoa nhiễm của bệnh viện. Bên cạnh đó, công suất giường bệnh của 2 bệnh viện gồm Bệnh viện bệnh nhiệt đới và Bệnh viện nhi đồng thành phố cũng được tăng lên mức tối đa. Cụ thể: Bệnh viện bệnh nhiệt đới tăng lên 400 giường, toàn bệnh viện chuyển sang tiếp nhận điều trị Covid-19 (ngoại trừ khoa uốn ván) và Bệnh viện nhi đồng thành phố tăng lên mức 100 giường.

Tổng số giường cách ly điều trị luôn sẵn sàng tại 5 bệnh viện trong giai đoạn này là 1.444 giường bệnh, trong đó có 59 giường đặt trong buồng áp lực âm, 86 giường hồi sức và 86 máy thở.

Tình huống thứ ba: thành phố có từ 200 - 500 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, kèm tối đa 2.785 trường hợp nghi nhiễm có triệu chứng cần cách ly điều trị và tối đa 172 trường hợp bệnh nặng cần hồi sức.

Với tình huống này, bên cạnh 5 bệnh viện nêu trên, ngành y tế sẽ huy động thêm Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và chuyển đổi công năng 464 giường bệnh của tất cả các khoa lâm sàng của bệnh viện này để chuyên tiếp nhận điều trị Covid-19. Ngoài ra, khi đã sử dụng hết cơ số giường bệnh tại các bệnh viện được phân công, TP.HCM sẽ tiếp tục huy động số giường cách ly tại các khu cách ly của các bệnh viện còn lại (1.350 giường). Như vậy, tổng cộng số giường có thể huy động phục vụ cho tình huống này là 3.258 giường, trong đó có 82 giường đặt trong buồng áp lực âm, 172 giường hồi sức và 192 máy thở.

Theo Sở y tế TP.HCM, để sẵn sàng ứng phó có hiệu quả cao nhất theo các tình huống kịch bản giả định, các yêu cầu đặt ra đối với ngành y tế thành phố là triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đáp ứng nhanh khi có hàng loạt trường hợp mắc Covid-19; huy động nguồn lực sẵn có, đảm bảo phân tuyến thu dung, điều trị hợp lý giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố được Sở y tế phân công chuyên tiếp nhận và điều trị Covid-19.

Bên cạnh đó, các bệnh viện luôn sẵn sàng mở rộng quy mô giường bệnh cho thu dung người bệnh nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 để cách ly điều trị khi dịch bùng phát theo các tình huống giả định; đồng thời sẵn sàng nguồn lực để triển khai ngay khi có sự điều động của Sở y tế và đảm bảo nguồn nhân lực tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 phải được tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu điều trị và phải đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh.

T.L
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email