Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt ứng dụng đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  • 13:17 ,08/05/2020
KHPTO - Nhằm giúp doanh nghiệp, các đơn vị, sở ngành thành phố chủ động được trong các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, ngày 5/5, Sở thông tin và truyền thông TP.HCM đã cho ra mắt ứng dụng đánh giá về an toàn phòng, chống dịch Covid-19 qua website.

Bước đầu, ứng dụng này triển khai cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp, tổ chức tự khai báo, đánh giá mức độ an toàn theo các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch thông qua website http://antoandn.tphcm.gov.vn hoặc thông qua điện thoại thông minh.

Các doanh nghiệp tham gia đánh giá tính an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 bằng cách đăng nhập mã số thuế hoặc email của doanh nghiệp khi vào web nói trên và doanh nghiệp có thể đánh giá nhiều lần, tùy tiến độ thực hiện các giải pháp an toàn theo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp. Qua đây, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, các cơ quan nhà nước sẽ kịp thời theo dõi, đánh giá tính an toàn của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ứng dụng này hiện áp dụng đánh giá cho các bộ tiêu chí, gồm bộ đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona; bộ đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch, hoạt động giao thông vận tải, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại. Tới ngày 8/5, sở sẽ tiếp tục đưa ứng dụng Bộ đánh giá an toàn trong phòng, chống Covid-19 vào cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông.

Bà Võ Thị Trung Trinh, phó giám đốc Sở thông tin và truyền thông cho biết, ứng dụng này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên sở mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, người dân… để hoàn thiện trong thời gian tới.

B.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email