Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm xử lý triệt để tiếng ồn trong khu dân cư

  • 16:44 ,31/03/2021
KHPTO - Tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất xử lý vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn TP.HCM mới đây, phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan giao Sở tài nguyên và môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu nêu tại cuộc họp để hoàn chỉnh báo cáo trình UBND thành phố.

Phó chủ tịch UBND thành phố cho rằng việc cần phải làm là đẩy mạnh để người dân, doanh nghiệp hiểu và cam kết thực hiện. Bên cạnh đó, việc xử lý hành vi vi phạm tiếng ồn phải thực hiện đồng bộ, từ thành phố xuống cơ sở và có sự phối hợp giữa các cơ quan, cũng như thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu.

Thành phố thống nhất chủ trương mở một đợt cao điểm tập trung từ nay đến cuối năm để giải quyết vấn nạn tiếng ồn. Trong đó, giai đoạn 1 từ nay đến hết tháng 5 sẽ tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động cam kết, kiểm tra, nhắc nhở và hoàn thiện các quy định pháp luật để phổ biến cho người dân. Giai đoạn này chưa có việc xử lý vi phạm hành chính về tiếng ồn. Giai đoạn 2 từ tháng 6 đến cuối năm sẽ tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm túc các hành vi vi phạm theo quy định. Sau đợt cao điểm, thành phố sẽ có đánh giá, sơ kết và công việc này sẽ trở thành việc thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Phó chủ tịch UBND thành phố đồng ý với giải pháp hai giai đoạn mà Sở tài nguyên và môi trường đưa ra và yêu cầu các sở - ngành, quận - huyện, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình mà triển khai đồng bộ cho cơ sở.

K.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email