Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều chính sách hỗ trợ cải thiện môi trường từ hoạt động chăn nuôi

  • 09:46 ,31/07/2020
KHPTO - Thời gian qua, TP.HCM đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người chăn nuôi xử lý chất thải chăn nuôi nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sống vùng nông thôn.

Theo đó, thành phố đã triển khai chương trình vệ sinh môi trường nông thôn, trong đó, cho hộ chăn nuôi vay 100% giá trị công trình hầm biogas; chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời, ban hành Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố.

TP.HCM cũng triển khai dự án Lifsap với mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh của các hộ chăn nuôi thông qua nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chuỗi sản phẩm chăn nuôi theo hướng chăn nuôi sạch từ trang trại đến bàn ăn. Cụ thể, dự án tập trung hỗ trợ nông dân tập huấn kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển đàn heo theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.

Sau thời gian thực hiện, thành phố đã có trên 6.000 hộ được hỗ trợ xây dựng công trình khí sinh học, hàng chục hộ xây dựng đệm lót sinh học và trên 1.000 hộ áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt. Từ đó, mang lại hiệu quả tích cực cho hoạt động chăn nuôi, nâng cao chất lượng sống cho người dân vùng ngoại thành và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi.

DẠ THI
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email