Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển dịch sang cây trồng có giá trị kinh tế cao

  • 13:04 ,28/09/2021

Nhiều hộ dân ở Quận 12, TP. Thủ Đức phát triển nghề trồng mai vàng - Ảnh: T.T.

KHPTO - Việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM thời gian qua đã cho kết quả tích cực. Nhiều diện tích đất sản xuất cho hiệu quả thấp như đất trồng lúa (lợi nhuận bình quân đạt 17 triệu đồng/ha/năm) sang trồng bắp sinh khối mang lại lợi nhuận bình quân đạt 33 triệu đồng/ha/năm, gấp gần 2 lần so với trồng lúa.

Chuyển sang trồng rau các loại (lợi nhuận bình quân đạt từ 300 - 600 triệu đồng/ha/năm) gấp từ 17 - 35 lần so với trồng lúa. Trồng lan các loại (lợi nhuận bình quân đạt từ 800 triệu đồng – 1 tỷ đồng/ha/năm) gấp từ 40 - 50 lần so với trồng lúa

Khi chuyển từ trồng mía (lợi nhuận bình quân đạt 17,5 triệu đồng/ha/năm) sang trồng mai nguyên liệu (lợi nhuận bình quân đạt 130 triệu đồng/ha/năm) gấp từ 7 - 8 lần so với trồng mía.

TP.HCM đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn thành phố, định hướng phát triển nông nghiệp đô thị, chuyển đổi diện tích đất lúa, đất sản xuất không hiệu quả sang các mô hình khác. Song song đó, Thành phố xây dựng nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi như cho vay vốn, hỗ trợ lãi suất từ từ 60 - 100%. Nhiều vùng đất lúa, đất sản xuất hiệu quả thấp chuyển sang trồng hoa lan, cây kiểng, mai vàng, rau an toàn… cho hiệu quả kinh tế cao.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, diện tích gieo trồng rau tăng 8,4%/năm, sản lượng tăng 9,5%/năm. Năm 2020, diện tích hoa, cây kiểng đạt 2.510 ha, tăng 1,4% so cùng kỳ; trong đó, mai vàng 680 ha, hoa lan 375 ha (tăng 5,3% so cùng kỳ), hoa nền 865 ha (tăng 1,8% so cùng kỳ), kiểng bon sai 590 ha. Bình quân giai đoạn 2016 - 2020, diện tích hoa, cây kiểng tăng 3,6%/năm; trong đó, mai tăng 5,5%/năm, lan tăng 3,9%/năm, hoa nền tăng 3,2%/năm, kiểng, bon sai tăng 2,2 %/năm.

Giai đoạn 2014 - 2018, thành phố đã chuyển 2.468 ha diện tích đất lúa hiệu quả thấp (giảm bình quân 6,2%/năm), diện tích mía 710 ha (giảm bình quân 6,7%/năm), cây ăn trái 1.500 ha (giảm bình quân 3,2%/năm) sang các loại cây trồng, vật nuôi khác và các dự án khác. Trong đó, diện tích rau tăng 500 ha (tăng bình quân 3,1%/năm và diện tích trồng rau ứng dụng công nghệ cao đạt 407,8 ha), sản lượng tăng 167.074 tấn (tăng bình quân 7,9%/năm), diện tích hoa, cây kiểng tăng 295 ha (tăng bình quân 3,6%/năm).

T.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email