Thành phố Hồ Chí Minh chấn chỉnh việc tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh

  • 18:44 ,02/01/2020
KHPTO - Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM có văn bản gửi các cơ sở giáo dục về việc chấn chỉnh tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh tại Khu di tích địa đạo Củ Chi.

Theo đó, sở yêu cầu các trường không cắt xén chương trình tham quan tại Khu di tích địa đạo Củ Chi theo hợp đồng thỏa thuận đã ký kết với đơn vị thực hiện, nhằm giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên. Sở cũng khuyến khích các trường tổ chức tham quan đầy đủ chương trình tại Khu di tích địa đạo Củ Chi, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm duyệt nội dung và thời gian khi tham quan.

Yêu cầu này được Sở giáo dục và đào tạo thành phố đưa ra sau khi có công văn số 261/ĐĐCC ngày 3/12/2019 của Khu di tích địa đạo Củ Chi về việc các công ty du lịch không đưa học sinh vào tham quan địa đạo Củ Chi.

Theo đó, công văn nêu: “Trong thời gian gần đây, các trường học ký hợp đồng với các Công ty du lịch để đưa học sinh tham quan tại địa đạo Củ Chi. Qua thực tế nắm bắt thông tin, hiện nay có một số công ty du lịch phối hợp với nhà trường đã thu tiền của học sinh tổ chức tham quan địa đạo Củ Chi, nhưng không đưa học sinh vào tham quan địa đạo mà chỉ tổ chức cho học sinh viếng Đền thờ Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định…”.

Đ.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email