Tham gia phát triển sản phẩm OCOP được hỗ trợ gì?

  • 21:16 ,21/12/2021
KHPTO - Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP), TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 28/1/2019 phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, theo đó xác định rõ những sản phẩm cần tập trung phát triển, gồm: phát triển 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố: rau; hoa cây cảnh; bò sữa; heo; tôm nước lợ; cá cảnh.

Phát triển 6 sản phẩm thuộc 6 làng nghề truyền thống là làng nghềđan lát Thái Mỹ, làng nghềbánh tráng Phú Hòa Đông, làng nghềmành trúc Tân Thông Hội (huyện CủChi), làng nghềđan giỏ trạc Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn), làng nghềse nhang Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh), làng nghềmuối LýNhơn (huyện Cần Giờ). Phát triển 4 sản phẩm ngành nghề nông thôn đặc trưng của huyện ngoại thành thành phố: khô cá dứa một nắng Cần Giờ; khô cá đù một nắng Cần Giờ; khô cá sặt một nắng Củ Chi; tổ yến Cần Giờ. Và phát triển 1 sản phẩm nông nghiệp mang đậm nét vùng miền của huyện Cần Giờ là sản phẩm xoài Long Hòa - Cần Giờ.

Xác định các sản phẩm này là những sản phẩm OCOP của thành phố. Tham gia phát triển sản phẩm OCOP, chủ thể (gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, hộ sản xuất) sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ sau đây:

Hỗ trợ vốn, tín dụng đầu tư phát triển sản phẩm OCOP

Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị được thành phố ban hành theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017, Nghị quyết 06/2021/ NQ-HĐND ngày 23/3/2021. Cụ thể: Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi suất: đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP của thành phố. Thời hạn hỗ trợ lãi vay: không vượt quá 5 năm trên một phương án; ngân sách thành phố hỗ trợ 60 - 80% lãi suất: để đầu tư mua giống, vật tư, nhiên liệu, thức ăn chăn nuôi, trả công cho người lao động phục vụ sản xuất các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP của thành phố. Thời hạn hỗ trợ lãi vay: không vượt quá 36 tháng trên một phương án; ngân sách thành phố hỗ trợ 60% lãi suất: để doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình OCOP của thành phố. Thời hạn hỗ trợ lãi vay: không vượt quá 36 tháng trên một phương án. Kết quả thực hiện: tính từ ngày 1/1/2018 (ngày Nghị quyết 10/2017/ NQ-HĐND có hiệu lực) đến ngày 20/9/2021, Ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố đã phê duyệt các phương án vay vốn đầu tư các sản phẩm OCOP với 1.835 lượt vay, tổng vốn đầu tư 2.126.408 triệu đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 1.290.135 triệu đồng. Bình quân vốn đầu tư/ phương án là 1.158 triệu đồng. Bình quân vốn vay/phương án là 703 triệu đồng.

Hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm OCOP Thông qua việc triển khai các chương trình phát triển cây con trọng điểm của thành phố (Chương trình phát triển rau an toàn, hoa kiểng, cá cảnh, bò sữa, thủy sản,...), Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cùng phối hợp với địa phương hỗ trợ xây dựng và chuyển giao bình quân 150 mô hình/năm, gồm: mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 2 giai đoạn trong hồ tròn lót bạt HDPE; mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn; mô hình trồng rau thủy canh; mô hình trồng hoa lan theo hướng công nghệ cao; mô hình cơ giới hóa trong gieo hạt;… góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm OCOP.

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP

Hỗ trợ thành lập mới HTX: giai đoạn 2019 - 2020, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các quận huyện thực hiện tư vấn vận động thành lập mới 43 hợp tác xã (HTX), góp phần nâng số lượng HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành nghề nông thôn lên 114 HTX. Hỗ trợ thu hút cán bộ có trình độ về làm việc tại HTX: Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 02/2017/ NQ-HĐND ngày 6/7/2017 về chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020 (hỗ trợ 1,2 triệu đồng/ tháng/cán bộ có trình độ đại học, 0,8 triệu đồng/tháng/cán bộ có trình độ cao đẳng; hỗ trợ tối đa 2 cán bộ/HTX).

Từ ngày 1/8/2017 đến ngày 31/12/2020, ngân sách thành phố đã hỗ trợ 30 lượt cán bộ (26 lượt cán bộ có trình độ đại học, 4 lượt cán bộ có trình độ cao đẳng)/15 lượt HTX với tổng kinh phí hỗ trợ là 324.400.00 đồng. Riêng trong giai đoạn 2019 - 2020, ngân sách thành phố đã hỗ trợ 14 lượt cán bộ (12 lượt cán bộ có trình độ đại học, 2 lượt cán bộ có trình độ cao đẳng)/14 lượt HTX với tổng kinh phí hỗ trợ là 168.000.00 đồng. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 về Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp, theo đó hỗ trợ tối đa 2 cán bộ/HTX, mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu vùng 1 x số tháng được hỗ trợ (4.420.000 đồng/người/ tháng). Trong năm 2020, đã hỗ trợ cho 3 cán bộ/2 HTX (HTX Tân Thông Hội và HTX PhúLộc) với tổng kinh phí hỗ trợ là 145.860.000 đồng. Hỗtrợcơ sởvật chất ban đầu cho HTX nông nghiệp: Ủy ban nhân dân thành phố Quyết định số 5259/ QĐ-UBND ngày 12/10/2012 và Quyết định số 26/2015/QĐ- UBND ngày 8/6/2015 về chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các HTX nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/HTX) với 33 HTX được nhận kinh phí hỗ trợ 2.708,24 triệu đồng (bình quân 82,1 triệu đồng/HTX). Riêng trong giai đoạn 2019 - 2020, đã có 14 HTX được nhận kinh phí hỗ trợ 1.383,5 triệu đồng.

Hỗ trợ xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm OCOP

Giai đoạn 2019 - 2020, bình quân mỗi năm, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức 146 phiên chợ nông sản tại 14 địa điểm, là những nơi tập trung đông dân cư; với 2.711 lượt đơn vị tham gia; với 3.054 gian hàng. Sản phẩm nông sản tham gia chợ phiên cũng tập trung vào 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố. Ngoài cung cấp hàng hóa đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP,… các đơn vị tham gia chợ phiên còn tiến hành ký kết các đơn đặt hàng tiêu thụ sản phẩm. Qua các phiên chợ, các đơn vị đã kết nối tiêu thụ nông sản đạt 146 hợp đồng, biên bản ghi nhớ, đơn đặt hàng với giá trị khoảng 16,83 tỷ đồng/tháng.

Để hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ đối với 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, các sở ngành thành phố còn phối hợp tổ chức Khu trưng bày và tiêu thụ sản phẩm sinh vật cảnh thành phố trong Chợ hoa tết Nguyên đán; tổ chức tham gia gian hàng Hội chợ - Triển lãm cá cảnh Interzoo tại Nuremberg, Cộng hòa Liên bang Đức; Hội chợ - Triển lãm giống và nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM được thực hiện hàng năm; tổ chức Tuần kinh doanh sản phẩm VietGAP tại khu chế xuất, khu công nghiệp, nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản an toàn, đạt chất lượng đến với người tiêu dùng. Qua các sự kiện, các đơn vị đã tìm đối tác, ký kết các hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn (Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp) còn hỗ trợ xây dựng website, xây dựng logo, thiết kế bao bì, các ấn phẩm quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu

cho 53 HTX, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP.

HỒNG LIÊN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email