Tăng cường kiểm soát giống tôm nước lợ

  • 07:58 ,05/08/2020
KHPTO - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố ven biển về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát giống tôm nước lợ.

Để đảm bảo nguồn tôm giống có chất lượng đưa ra thị trường đáp ứng nhu cầu thả nuôi và bảo vệ quyền lợi cho người dân, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển chỉ đạo sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, ươm dưỡng giống tôm nước lợ theo quy định tại Luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản và Quy chế số 02/QCPH-GTS ngày 18/1/2019 về việc phối hợp quản lý giống tôm nước lợ; xử lý nghiêm cơ sở không đủ điều kiện sản xuất, ươm dưỡng giống thủy sản, sử dụng tôm bố mẹ không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 3/1/2020 của Chính phủ và Văn bản số 302/TCTS-PCTTr ngày 25/2/2020 của Tổng cục thủy sản, theo đó “Buộc tiêu hủy giống động vật thủy sản đối với hành vi vận chuyển giống thủy sản không có giấy chứng nhận kiểm dịch”.

Các địa phương trọng điểm về sản xuất, ươm dưỡng giống tôm nước lợ, như: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận... tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, ươm dưỡng giống tôm nước lợ trên địa bàn; xử lý nghiêm cơ sở không đủ điều kiện sản xuất, ươm dưỡng giống thủy sản, sử dụng tôm bố mẹ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, hết thời hạn sử dụng cho sinh sản.

Các địa phương có điểm giao dịch tôm giống nước lợ tập trung/chợ tôm, như: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, ngoài việc kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch, phải kiểm soát chất lượng và kích cỡ tôm giống để bảo vệ quyền lợi cho người nuôi.

Chỉ đạo cơ quan thủy sản rà soát, thống kê cơ sở sản xuất, ươm dưỡng giống thủy sản chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định của Luật thủy sản năm 2017, chia sẻ thông tin với cơ quan thú y trong quá trình thực hiện đăng ký kiểm dịch tôm giống; gửi thông tin về Tổng cục thủy sản để phối hợp quản lý và xử lý theo quy định.

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, trong các tháng cuối năm 2020, bộ sẽ tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giống thủy sản tại các địa phương; thường xuyên phối hợp với đơn vị liên quan, các địa phương để thanh tra, kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, ươm dưỡng và vận chuyển tôm giống, cương quyết xử lý các vi phạm quy định về quản lý giống thủy sản.

H.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email