Tăng cường các biện pháp giám sát nguồn nguyên liệu đáp ứng quy định IUU

  • 22:59 ,27/10/2019
KHPTO - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa yêu cầu các doanh nghiệp chế biến thủy sản có nguồn gốc khai thác xuất khẩu vào EU.

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu (EC), đoàn thanh tra của Tổng vụ biển và thủy sản châu Âu (DG-MARE) sẽ sang làm việc tại Việt Nam từ ngày 4 - 12/11/2019 để đánh giá việc khắc phục khuyến cáo trong thực hiện quy định liên quan đến khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Kết quả của chuyến thanh tra lần này có tính chất quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản vào EU.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra DG-MARE đạt kết quả tốt, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa ban hành Công văn 7425/BNN-QLCL, yêu cầu các doanh nghiệp chế biến thủy sản có nguồn gốc từ khai thác xuất khẩu vào EU chủ động tập trung nguồn lực thực hiện một số việc như sau:

Cập nhật toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật về IUU và nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các đơn vị chức năng thuộc bộ về việc chấp hành quy định về IUU và xác nhận/chứng nhận IUU trong thời gian vừa qua.

Rà soát các quy định nội bộ, biện pháp quản lý/giám sát đối với nguồn nguyên liệu trong nước và nhập khẩu bảo đảm truy xuất nguồn gốc trước, trong và sau khi xuất khẩu sản phẩm vào EU và đáp ứng các quy định về IUU: thủ tục, quy trình kiểm soát nội bộ nhằm phân tách các lô nguyên liệu khai thác khác nhau trong quá trình thu mua, bảo quản, đưa vào chế biến; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các lô nguyên liệu nhập khẩu để chế biến xuất khẩu; lưu trữ đầy đủ, dễ truy cập và khoa học đảm bảo truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu khai thác đưa vào chế biến theo đúng các quy định IUU của EU và của Việt Nam tại doanh nghiệp.

B.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email