Sở khoa học và công nghệ TP.HCM tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào các doanh nghiệp

  • 10:59 ,19/06/2014

Sở khoa học và công nghệ TP.HCM đang tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào các doanh nghiệp, nhằm đổi mới công nghệ, trang thiết bị, máy móc công nghệ cao cho các doanh nghiệp thuộc 4 nhóm ưu tiên phát triển của thành phố. 

Trên 300 doanh nghiệp thuộc 4 lĩnh vực ưu tiên có nhu cầu cải tiến sản phẩm, máy móc thiết bị; 94 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao thuộc các KCX-KCN tham gia Chương trình phát triển sản phẩm công nghệ cao; 21 doanh nghiệp tham gia Chương trình chế tạo thiết bị, sản phẩm thay thế nhập khẩu; 13 doanh nghiệp tham gia chế tạo robot công nghiệp. Đồng thời 70 doanh nghiệp đã thành lập quỹ phát triển KH-CN, bước đầu được 380 tỷ đồng.

A.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email