Sẽ điều chỉnh giá 88 dịch vụ y tế

  • 15:26 ,25/06/2018
KHPTO - Bộ y tế và bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thống nhất sẽ điều chỉnh 88 mức giá dịch vụ y tế, trong đó 6 giá khám bệnh theo 5 hạng bệnh viện (BV) và trạm y tế xã, 42 giá ngày giường theo hạng BV và trạm y tế, 40 giá dịch vụ kỹ thuật, chủ yếu là các dịch vụ chẩn đoán như: siêu âm, X-quang, MRI, CT scanner, PET-CT... Dự kiến, các dịch vụ này sẽ được điều chỉnh giá từ tháng 7.

Theo lãnh đạo bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc điều chỉnh bổ sung Thông tư 37 là tất yếu nhưng phải theo nguyên tắc bảo đảm mức giá dịch vụ phù hợp thực tế, cần tuân thủ giá, cụ thể từng tuyến không mang tính cào bằng; minh bạch, khách quan từ hai phía bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế; phải khắc phục cho được những bất cập trong quá trình thực hiện Thông tư 37.

Định mức phải căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội từng vùng miền, địa phương.

Mục đích sửa lần này là cơ cấu lại quỹ bảo hiểm một cách hợp lý nhằm đáp ứng được chi phí tiền lương, công nghệ thông tin và chi phí quản lý.

Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh hàng năm là cần thiết, vì giải quyết bất cập trong thực tế cũng như việc điều chỉnh giá Thông tư 37 lần này nhằm cân đối quỹ và chất lượng khám chữa bệnh.

Trước mắt, do chưa thể điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế nên để bảo đảm cân đối quỹ, Bộ y tế sẽ điều chỉnh giá một số dịch vụ thông thường như khám bệnh, chiếu, chụp, chẩn đoán, siêu âm, giường...

Việc điều chỉnh được thực hiện theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 sẽ hoàn thành sửa đổi, bổ sung Thông tư 37 và giai đoạn 2 xây dựng định mức phải có hệ số.

Bộ trưởng Bộ y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm về giá, đồng thời các cơ sở y tế cần có cơ chế kiểm soát hiện tượng lạm dụng, lợi dụng kỹ thuật cao, biệt dược, kiểm soát tốt đấu thầu thuốc, thiết bị y tế, tăng cường y tế dự phòng.

CẨM TÚ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email