Sát hạch lý thuyết lái xe mô tô hạng A1 dễ hay khó?

  • 09:57 ,26/08/2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KHPTO - Đi tìm câu trả lời, tác giả Nguyễn Xuân Trung, Trường cao đẳng giao thông Huế đã tiến hành một nghiên cứu về vấn đề này.

Mô tô hạng A1 là phương tiện giao thông phổ biến tại Việt Nam. Hàng năm có hàng triệu người tham gia học và sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng này.

Kết quả phân tích độ khó bộ đề trắc nghiệm dùng cho sát hạch lý thuyết lái xe mô tô hạng A1 cho thấy chỉ có 1/148 câu ở mức trung bình, còn lại 147/148 câu là dễ. Trong đó có thể chia ra bốn mức nhỏ gồm 9 câu “tương đối dễ”, 28 câu “dễ”, 51 câu “rất dễ” và 59 câu “hoàn toàn dễ”.

Như vậy sát hạch lý thuyết đối với người học lái xe mô tô hạng A1 là rất dễ dàng. Kết quả này khá tương thích với một phân tích định tính về độ khó đã được thực hiện trước đây và với tỷ lệ đạt sát hạch trung bình năm.

Từ đó, có thể cho rằng yêu cầu về năng lực có được sau khi học xong của người lái xe mô tô hạng A1 là rất dễ dàng.

Vì vậy, theo tác giả nghiên cứu, rất cần phải xem xét điều chỉnh về cả mục tiêu, tiến trình dạy học và sát hạch.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email