Sáng kiến

  • 05:55 ,12/09/2017
KHPT - Hoàng nói với Huy:
- Huy này, tớ vừa nảy ra sáng kiến trong việc sử dụng máy tính đấy!
- Thế à, sáng kiến gì?

- Tớ đã đổi password máy tính thành “incorrect”.

- Vậy mà cũng là sáng kiến! Nó có tác dụng gì?

- Cậu ngốc quá! Thì nhờ thế khi nào tớ lỡ quên, máy tính sẽ nhắc liền: “Your password is incorrect” có nghĩa là Mật khẩu của bạn là incorrect, cậu thấy tuyệt vời chưa?

- Trời! Hết biết cậu luôn!

LAN TÍM

Ý kiến của bạn

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email