Quy tụ đội ngũ trí thức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào sự phát triển của thành phố và cả nước

  • 09:01 ,26/06/2019

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM

KHPTO - Trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Liên hiệp hội) đã quy tụ đội ngũ trí thức đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố và cả nước.

Thứ nhất, mở rộng hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ. Đây là nhiệm vụ quan trọng và thế mạnh của Liên hiệp hội.

- Nhà văn hóa khoa học (định kỳ hàng tháng) tổ chức các sinh hoạt lý luận, chính trị (phổ biến tin tức thời sự trong nước và quốc tế, thông báo kết quả các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, góp ý cho các dự thảo về chính sách, pháp luật,...); tổ chức các hội thảo, tọa đàm về khoa học - công nghệ và những vấn đề cấp bách của đời sống (cách mạng công nghiệp 4.0; thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng thành phố thông minh; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; vệ sinh an toàn thực phẩm; khắc phục sự cố tắc đường; ngập úng đô thị...).

- Báo Khoa Học Phổ Thông cùng với các tạp chí, website của Liên hiệp hội và các hội thành viên thường xuyên đăng tải các công trình, bài báo khoa học của các học giả trong và ngoài nước làm phong phú nội dung và sinh động hình thức phổ biến tri thức gắn với đời sống của Nhân dân.

- Trong 5 năm qua, Liên hiệp hội cùng các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc tổ chức thành công 1.136 hội thảo khoa học các cấp ở trong nước, 134 hội thảo khoa học quốc tế, 974 tọa đàm chuyên đề thuộc các lĩnh vực: phát triển khoa học tự nhiên, sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại; phát triển khoa học xã hội và nhân văn gắn với xây dựng văn hóa và con người ở Thành phố Hồ Chí Minh; cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng thành phố thông minh; quy hoạch phát triển đô thị;....

Thứ hai, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đây là nhiệm vụ quan trọng và thế mạnh vốn có của đội ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội.

- Liên hiệp hội đã tích cực vận động chính sách tham gia góp ý với lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để trí thức khoa học - công nghệ tham gia nhiều ý kiến có chất lượng vào việc xây dựng và hiện thực hóa chính sách, nhất là các chính sách liên quan đến phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức.

- Trong 5 năm qua, Liên hiệp hội đã hoàn thành tốt 64 dự án tư vấn, phản biện và giám định xã hội (làm được nhiều hơn và tốt hơn giai đoạn trước). Các hội thành viên cùng các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt 574 dự án tư vấn, phản biện xã hội thuộc các lĩnh vực: phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi,... Tuy nhiên, số lượng dự án mà Liên hiệp hội thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội còn khá khiêm tốn so với tổng số các dự án đã triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố.

Thứ ba, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng, gắn bó chặt chẽ với hoạt động của Liên hiệp hội.

- Trong 5 năm qua, Liên hiệp hội cùng các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành nghiên cứu và nghiệm thu 897 đề tài khoa học các loại (trong đó có 29 đề tài cấp nhà nước; 103 đề tài cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố; 699 đề tài cấp viện, trường, Liên hiệp hội; 16 đề tài hợp tác quốc tế; 35 đề tài liên kết với các doanh nghiệp và 15 đề tài khác). Các đề tài này đều tập trung nghiên cứu các lĩnh vực: tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng con người và văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng nông thôn mới; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; khắc phục kẹt xe và ngập úng đô thị; xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình... Trong 897 đề tài đã nghiệm thu nói trên, có 250 đề tài đã được ứng dụng có kết quả; 417 đề tài có khả năng ứng dụng và 230 đề tài thiếu khả năng ứng dụng.

- Kết quả nghiên cứu khoa học được các nhà khoa học công bố 462 bài trên các tạp chí quốc tế; 2.700 bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 6.554 bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học. Ngoài ra, các nhà khoa học còn nghiên cứu, viết và xuất bản 751 đầu sách giáo khoa, giáo trình, sách chuyên khảo và tham khảo thuộc nhiều ngành khoa học khác nhau. Bên cạnh nghiên cứu khoa học, hơn 50% trí thức thuộc Liên hiệp hội còn tham gia giảng dạy sinh viên và hướng dẫn học viên cao học làm luận văn thạc sĩ, nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ ở các viện nghiên cứu và các trường đại học trên cả nước.

Như vậy, trong thời gian qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp, đoàn kết và phát huy được sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ thành phố, đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước.

 

PGS.TS. NGUYỄN THẾ NGHĨA (Phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM)
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email