Phụ gia bê tông chống xói lở bờ sông, biển

  • 09:51 ,09/05/2008

Đây là một nghiên cứu mới vừa được thử nghiệm thành công của TS. Nguyễn Hồng Bỉnh (Hội xây dựng TP.HCM) và nhóm cộng sự. Sau gần 3 năm, các hạng mục công trình bê tông có sử dụng chất phụ gia này ở Cần Giờ (TP.HCM) vẫn rất bền trước sóng, gió biển.

Chất phụ gia, được đặt tên là SCCB, khi pha vào vật liệu xây dựng ngay tại chỗ ở vùng biển (cát, cát pha lẫn sét mặn) vẫn có thể tạo được những khối bê tông xi măng rất chắc và bền. Bê tông xi măng có phụ gia này rất chắc chắn đạt được mác bê tông theo yêu cầu của ngành xây dựng.

Bước đầu chất phụ gia này đã được ứng dụng thử nghiệm xây dựng bờ kè lấn biển, chắn sóng tránh xói lở tại khu vực biển ở huyện Cần Giờ. Sau gần 3 năm, các hạng mục công trình bê tông có sử dụng chất phụ gia SCCB vẫn rất bền trước sóng, gió biển. Sử dụng chất phụ gia này còn giảm được đáng kể kinh phí, 1 mét khối bê tông giảm được đến 20 - 25% giá thành. Thành công này mở ra một triển vọng cho việc phòng chống xói lở bờ sông, biển tại TP.HCM và cả nước.

Đề tài nghiên cứu này đã được chấm giải nhì tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật TP.HCM 2007 - 2008. v

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email