Phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre, phiên bản 2.0

  • 13:04 ,29/01/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam vừa ký ban hành Quyết định số 34 phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre, phiên bản 2.0.

Trong kiến trúc chính quyền điện tử mới phê duyệt, UBND tỉnh xác định rõ những mục tiêu cần đạt được đến năm 2025 về phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước và phục vụ người dân.

Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, với mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ sử dụng máy tính của cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt tối thiểu 90%. Hoàn thiện việc chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sự phát triển, tính sẵn sàng tương thích với sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng công nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước, các mục tiêu tỉnh đặt ra đến năm 2025: Tối thiểu 80% báo cáo định kỳ (trừ nội dung mật) được gửi, nhận qua hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Rút ngắn 80% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua hệ thống hội nghị truyền hình, phần mềm quản lý văn bản và điều hành. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử. Tối thiểu 90% hồ sơ công việc tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

Đến năm 2025, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân hướng đến đạt được những mục tiêu như: Tích hợp 70% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia. 20% dịch vụ công sử dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hành chính. 70% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử. Phát triển dịch vụ mạng di động 5G, tăng tốc độ mạng di động phục vụ công dân.

Trung Trí

Nguồn: Báo Đồng Khởi
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email