Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã bền vững

  • 09:06 ,29/06/2020

Vắt sữa bò bằng máy tại hộ xã viên, Hợp tác xã bò sữa Củ Chi.

KHPTO - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế tập thể TP.HCM năm 2020.

Cụ thể, phát triển mới 35 hợp tác xã (HTX); tỷ lệ cán bộ quản lý, nghiệp vụ HTX đã qua đào tạo có trình độ đại học trở lên đạt 45%; trình độ trung cấp, sơ cấp 55%. Rà soát, tiến hành giải thể tự nguyện, bắt buộc hoặc hướng dẫn chuyển đổi sang loại hình khác, hoạt động khác đối với 114 HTX đang ngưng hoạt động.

Được biết, trong năm 2020, thành phố sẽ xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới tác động sâu rộng, rõ nét vào đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của người dân. HTX tập trung các dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phát triển kinh tế tập thể, HTX bền vững; thu hút tất cả nông dân, phần lớn hộ kinh tế cá thể và nhiều tổ chức tham gia kinh tế tập thể, HTX.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp như: tuyên truyền, tập huấn Luật hợp tác năm 2012 và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động phát triển HTX, công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực HTX.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX như hỗ trợ xúc tiến thương mại; hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ ứng dụng, đổi mới nâng cao trình độ công nghệ; hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng triển khai các đề án phát triển HTX, Liên hiệp HTX. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực kinh tế tập thể; tăng cường công tác quản lý nhà nước...

MAI DUNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email