Phát động Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2022

  • 16:11 ,19/03/2022
KHPTO - Bộ giáo dục và đào tạo vừa thông báo phát động Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022.

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022 xem xét và trao giải cho 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ, gồm: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội; khoa học nhân văn.

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo (Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học).

Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được gửi tham gia xét giải được quy định cụ thể tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư 45. Các cơ sở giáo dục đại học căn cứ quy định, số lượng sinh viên của đơn vị và chất lượng các công trình để quyết định.

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 30/5/2022 đến 17 giờ ngày 30/6/2022. Hồ sơ tham gia giải thưởng bao gồm cả bản cứng và bản mềm (định dạng file word). Cơ sở giáo dục đại học gửi 1 bộ hồ sơ (bản cứng) qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp về Phòng quản lý khoa học, Trường đại học Hà Nội (số km 9, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội). Phía ngoài hồ sơ ghi rõ thông tin: Đề tài tham gia Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2022.

Bản mềm hồ sơ (định dạng file word) gửi đồng thời về 2 địa chỉ email: giaithuongsvnckh2022@moet.gov.vn (của Thường trực Ban chỉ đạo giải thưởng) và gtsvnckh2022@hanu.edu.vn (của Phòng quản lý khoa học Trường đại học Hà Nội).

T.L
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email