Phân tích lưu trữ trong Windows 10

  • 20:32 ,21/11/2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KHPT - LBVMVT số 647 có chỉ cách phân tích lưu trữ trong Windows 10 để tiết kiệm không gian đĩa cứng bằng cách vào Settings > System > Storage. Thật ra, nếu lần đầu tiên vào Storage bấm chuột vào các ổ đĩa thì Windows 10 chỉ hiển thị chi tiết các loại tập tin đã lưu đối với ổ C mà thôi, các ổ đĩa khác nó không phân biệt.

Chỉ sau khi bạn chọn các ổ đĩa ở phần Save locations bên dưới thì Windows mới "refresh" lại và lần sau bạn mở, nó mới hiển thị dung lượng các loại tập.

Mục Storage này có điểm hay là nó cho phép bạn chọn ổ đĩa để mặc định lưu ứng dụng, tài liệu, âm nhạc, hình ảnh, video... thay vì mặc định lưu vào ổ C như trước kia.

Thành Nhân
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email