Người dân được hỗ trợ vay vốn theo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

  • 19:36 ,18/11/2021
KHPTO - Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện là một công cụ hiệu quả của Đảng và Nhà nước trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động tín dụng chính sách đã và đang hỗ trợ tích cực cho những đối tượng yếu thế nhất trong xã hội, giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách của thành phố ổn định việc làm, từng bước nâng thu nhập và vươn lên thoát nghèo.

Nổi bật trong đó là chính sách vay vốn theo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai đã giúp cho rất nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn tiếp cận được nguồn vốn để cải tạo, xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân khu vực ngoại thành. Khi tham gia vay vốn theo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, người dân cần nắm những nội dung sau:

1. Điều kiện được vay vốn

- Các hộ gia đình thuộc khu vực ngoại thành Thành phố (trừ các thị trấn).

- Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại khu vực nông thôn nơi chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội đóng trụ sở.

- Chưa có công trình nước sạch và vệ sinh môi trường hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và chưa đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn được Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

- Hộ vay không phải thế chấp tài sản nhưng phải là thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn được tổ bình xét lập thành Danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.

2. Mục đích sử dụng vốn vay

Mua nguyên vật liệu, trả công xây dựng và các chi phí cần thiết khác cho việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sạch bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (hố xí hoặc hố xí kèm hầm biogas, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; xử lý nước thải, rác thải khu vực làng nghề nông thôn).

3. Mức cho vay

Mức cho vay tối đa đối với mỗi loại công trình 10 triệu đồng/công trình/hộ. Nếu hộ được vay cả hai loại công trình (công trình nước sạch và công trình vệ sinh) thì mức cho vay tối đa là 20 triệu đồng.

4. Lãi suất cho vay

- Lãi suất hiện nay: 0,75%/tháng (9%/năm).

- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất trong hạn.

5. Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 60 tháng.

6. Quy trình thủ tục vay vốn

a) Hộ gia đình viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay gửi Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

b) Tổ tiết kiệm và vay vốn họp để bình xét những hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách trình UBND xã xác nhận.

c) Sau khi có xác nhận của UBND xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn gửi toàn bộ hồ sơ tới ngân hàng.

d) Ngân hàng phê duyệt và gửi thông báo tới UBND xã để thông báo cho tổ chức chính trị xã hội thông báo kết quả phê duyệt đến Tổ tiết kiệm và vay vốn, Tổ tiết kiệm và vay vốn thông báo cho hộ vay thời gian và địa điểm giải ngân đến các hộ được vay vốn.

Kết quả thực hiện vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2021 là 102.009 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ đã góp phần quan trọng trong cải tạo, xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường cho các hộ dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống. Có thể thấy, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến toàn diện đời sống xã hội, trong đó là bộ phận không nhỏ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác rất cần các nguồn vốn hỗ trợ nhằm khôi phục kinh tế, sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tiếp tục thông tin, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó có chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đồng thời, phối hợp cùng các quận – huyện, xã – phường – thị trấn rà soát, nắm bắt kịp thời nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm giúp các hộ sớm ổn định, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố.

HOA XUÂN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email