Nghiệm thu cơ sở dữ liệu đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

  • 10:22 ,13/07/2019
KHPTO - Bộ giáo dục và đào tạo vừa tổ chức nghiệm thu cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về đội ngũ giáo viên được xây dựng và đưa vào sử dụng, cung cấp thông tin về đội ngũ đầy đủ, chính xác, kịp thời; làm cơ sở cho cơ quan quản lý ra các quyết định về chính sách hiệu quả, khắc phục tối đa những bất cập hiện nay như thừa - thiếu, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cho nhà giáo.

Đến nay, cơ sở dữ liệu đã được triển khai tại 63 Sở giáo dục và đào tạo, 710 Phòng giáo dục và đào tạo, 52.900 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên cả nước. Mỗi đơn vị được cấp một tài khoản quản trị để quản lý và sử dụng hệ thống. Dữ liệu đội ngũ được cập nhật từ các cơ sở giáo dục, Phòng giáo dục và đào tạo sẽ thẩm tra và duyệt dữ liệu từ các nhà trường, Sở giáo dục và đào tạo sẽ thẩm tra và duyệt dữ liệu của phòng, Bộ giáo dục và đào tạo sẽ thẩm tra và phê duyệt dữ liệu của các địa phương.

Với dữ liệu hiện tại, các cấp quản lý có thể tra cứu, khai thác được các thông tin về số lượng đội ngũ của từng cấp học theo từng tỉnh, thành phố, quận, huyện và nhà trường; theo chuyên ngành đào tạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giới tính, dân tộc, đảng viên, trình độ ngoại ngữ, tin học. Cơ sở dữ liệu này cũng cho phép thống kê kết quả đánh giá theo chuẩn đến từng tiêu chí và tra cứu hồ sơ chi tiết của từng nhân sự. Đặc biệt, hệ thống chỉ ra được thực trạng thừa - thiếu giáo viên theo định mức, theo môn học của từng trường học, quận/huyện và tỉnh/thành phố.

Dựa trên cơ sở dữ liệu đội ngũ, hiện nay, bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ giao Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng báo cáo thực trạng giáo viên của từng địa phương để gửi Bộ nội vụ, các địa phương và báo cáo Chính phủ trước năm học mới. Trách nhiệm của ngành giáo dục là chủ động thống kê đầy đủ thực trạng đội ngũ để đề nghị ngành nội vụ có kế hoạch tuyển dụng sát với yêu cầu thực tế và ban hành, tham mưu ban hành các chính sách phù hợp.

Ở góc độ khai thác nguồn dữ liệu, bộ trưởng cho rằng, cần khai thác có hiệu quả để không chỉ giải quyết bài toán thừa - thiếu giáo viên ở từng địa phương mà còn phục vụ cho công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ, điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo ngành sư phạm. Muốn khai thác tốt thì nguồn dữ liệu được kê khai từ cơ sở giáo dục phải chính xác, tránh sai sót trong quá trình nhập liệu, tiến tới việc chuẩn hóa dữ liệu, nhập liệu, khai báo.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý tới việc xây dựng công cụ dự báo nhu cầu giáo viên từ cơ sở dữ liệu đội ngũ. Việc này hiện đang được giao cho một nhóm nghiên cứu của Trường đại học sư phạm Hà Nội thực hiện. Theo bộ trưởng, việc thể hiện được con số dự báo tăng hay giảm số lượng giáo viên cho từng cơ sở giáo dục sẽ giúp các địa phương chủ động bố trí giáo viên, các trường sư phạm chủ động điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo, bộ chủ động điều chỉnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

T.L
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email