Mô hình hợp tác xã chăn nuôi: thu nhập của thành viên từ 15-19 triệu đồng/ tháng

  • 21:27 ,31/10/2018

Ảnh: Sở KHCN HP

KHPTO - Theo Sở khoa học và công nghệ Hải Phòng, mô hình hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực chăn nuôi theo Luật HTX năm 2012 do ThS. Nguyễn Ngọc Hưng cùng các cộng sự Chi cục phát triển nông thôn thí điểm xây dựng.

Tính đến cuối năm 2017, toàn thành phố Hải Phòng có 8 HTX chăn nuôi, trong đó, có 1 HTX đã chuyển đổi mô hình chăn nuôi theo Luật HTX năm 2012, 5 HTX thành lập mới, 1 HTX chưa chuyển đổi và 1 HTX ngừng hoạt động. Việc chuyển đổi và thành lập mới HTX chăn nuôi theo Luật HTX 2012 là cơ sở để hoàn thiện, ứng dụng, nhân rộng và phát triển HTX chăn nuôi nói riêng và HTX nông nghiệp nói chung. Tuy nhiên, số lượng HTX chăn nuôi còn thấp, có 2/8 HTX hoạt động không hiệu quả.

Xuất phát từ đó, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình thí điểm HTX nông nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi theo Luật HTX năm 2012. Trong đó, bộ máy của HTX gồm hội đồng quản trị, giám đốc HTX, ban kiểm soát, cán bộ quản lý HTX và bộ phận giúp việc.

HTX hoạt động theo Luật HTX 2012 và lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh phù hợp cùng với việc xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo mối liên kết bền vững với các doanh nghiệp tiêu thụ.

Mô hình này được triển khai thí điểm tại cơ sở chăn nuôi Thái Sơn (huyện Kiến Thụy) và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực: doanh thu HTX tính đến hết tháng 6/2018 các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ đạt 4,65 tỉ đồng, thu nhập cho các thành viên HTX khoảng từ 15-19 triệu đồng/ tháng.

N.Ngọc
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email