Microchip gia nhập thị trường cơ sở hạ tầng bộ nhớ với bộ điều khiển bộ nhớ nối tiếp

  • 18:09 ,12/08/2019

KHPTO - Microchip Technology vừa công bố dòng sản phẩm trung tâm dữ liệu mở rộng và gia nhập thị trường cơ sở hạ tầng bộ nhớ với bộ điều khiển bộ nhớ nối tiếp đầu tiên trên thị trường.

Mẫu SMC 1000 8x25G cho phép CPU và các SoC trung tâm điện toán khác có thể tận dụng số kênh bộ nhớ nhiều hơn bốn lần so với DRAM DDR4 gắn song song có cùng cấu trúc chân cắm.

Bộ điều khiển bộ nhớ nối tiếp của Microchip cung cấp băng thông bộ nhớ cao hơn và không phụ thuộc vào những nền tảng nặng về tính xử lý với độ trễ cực thấp.

SMC 1000 8x25G tương tác với CPU thông qua giao diện bộ nhớ mở 8 bit (OMI), với các làn và cầu nối 25 Gbps để kết nối tới bộ nhớ thông qua giao diện DDR4 3200 72 bit .

Ông Pete Hazen - phó chủ tịch đơn vị kinh doanh giải pháp Trung tâm dữ liệu của Microchip, cho biết: “Các công nghệ giao diện bộ nhớ mới như giao diện bộ nhớ mở (OMI) cho phép phạm vi rộng của các ứng dụng SoC hỗ trợ các yêu cầu bộ nhớ ngày càng tăng của ứng dụng trung tâm dữ liệu hiệu suất cao”.

C.K.N
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email