Máy ảo Hyper-V trong Windows 10

  • 14:15 ,12/09/2018
KHPTO - LBVMVT số 673 có bài hướng dẫn cách tạo máy ảo Hyper-V trong Windows 10, và cho biết Hyper-V chỉ có trong phiên bản Pro hoặc Enterprise của Windows 8 và 10. Tôi xin nói rõ thêm về những yêu cầu hệ thống để chạy Hyper-V trong Windows 10:

- Chức năng Hyper-V có thể được mở (enable) trong các phiên bản Windows 10: Enterprise, Professional và Education. Không thể cài đặt Hyper-V trong Windows 10 Home, Windows 10 Mobile và Windows 10 Mobile Enterprise. Nếu bạn đang dùng Windows 10 Home mà muốn có Hyper-V thì cần nâng cấp lên Windows 10 Professional. Để nâng cấp, bạn vào Settings > Update and Security > Activation, bạn sẽ được dẫn đến Store để mua bản nâng cấp.

- Về yêu cầu phần cứng: CPU 64 bit với SLAT (Second Level Address Translation), CPU support hỗ trợ VM Monitor Mode Extension (VT-C trên các CPU Intel), RAM tối thiểu 4 GB.

- Những mục sau đây được mở (enable) trong BIOS: Virtualization Technology (có thể mang tên khác, tùy hãng sản xuất mainboard), Hardware Enforced Data Execution Prevention.

Để có thể biết hệ thống của bạn có hỗ trợ Hyper-V hay không, bạn cho chạy PowerShell hay mở command prompt và cho chạy lệnh systeminfo.exe. Nếu tất cả các yêu cầu cho Hyper-V được liệt kê với giá trị Yes thì máy bạn chạy được Hyper-V. Nếu chỉ hiện ra dòng "Hyper-V Requirements: A hypervisor has been detected. Features required for Hyper-V are not be displayed" thì máy bạn đang chạy Hyper-V.

Nguyễn Long
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email