Làng nghề thiếu tính chính danh nên khó tiếp cận chính sách hỗ trợ

  • 05:13 ,06/10/2021

Giới thiệu làng nghề đan lát, phục vụ du lịch ở TP.HCM.

KHPTO - Các biện pháp giãn cách nhằm kiểm soát dịch Covid-19 trong thời gian gần đây có tác động rất lớn tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các làng nghề ở TP.HCM, cũng như ở các địa phương nói chung. Chính phủ và TP.HCM đã có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, do thiếu tính chính danh nên các hộ sản xuất tại làng nghề khó tiếp cận các chính sách này.

Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh cá thể là các cá nhân, hoặc hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để tiến hành các hoạt động kinh doanh. Hộ kinh doanh cá thể không có con dấu và chịu trách nhiệm với các hoạt động kinh doanh của mình.

Trong thực tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ tại các làng nghề có quy mô nhỏ lẻ, tự phát, tận dụng lao động của gia đình... Hầu hết các hộ không đăng ký thực hiện kinh doanh với cơ quan quản lý, không đăng ký thuế, không đóng thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng. Các giao dịch cũng hầu như không có chứng từ, hoặc hồ sơ giấy tờ để minh chứng cho tính hợp pháp của sản phẩm. Các hộ sản xuất chỉ đóng lệ phí môn bài, với mức đóng thấp nhất nhằm tiết kiệm chi phí.

Tính chính danh của hộ là sự công nhận chính thức của các cơ quan quản lý đối về các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ. Tính chính danh này được tạo ra khi hộ tuân thủ với các yêu cầu của luật pháp khi thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh… Tuy nhiên, thực trạng hiên nay tại các làng nghề cho thấy, hầu hết các hộ không đáp ứng được các yêu cầu này.

Chính vì thiếu tính chính danh này nên các hộ sản xuất tại làng nghề khó tiếp cận nhiều chính sách của Chính phủ hỗ trợ cho doanh nghiệp trong dịch Covid-19.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email