Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 sẽ nghiêm túc và công bằng

  • 07:05 ,04/06/2020
KHPTO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có thêm sự tham gia của Thanh tra Chính phủ, thanh tra của các địa phương. Thanh tra Chính phủ và Bộ công an đã thống nhất ý kiến, sẽ tích cực phối hợp với ngành giáo dục trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho kỳ thi.

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa chủ trì cuộc họp về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Thực hiện Luật giáo dục 2019 và trước tình hình dịch Covid-19, Chính phủ đã thống nhất tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Phương án tổ chức kỳ thi không có nhiều thay đổi so với năm 2019.

Mục đích chính của kỳ thi là xét tốt nghiệp THPT, nhưng nhiều trường đại học vẫn sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Với tầm quan trọng và sự tác động lớn của kỳ thi, bộ trưởng yêu cầu công tác tổ chức phải bảo đảm trung thực, khách quan, an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, giảm tốn kém. “Tuyệt đối phải đảm bảo an toàn cho kỳ thi”, bộ trưởng nhấn mạnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, địa phương có trách nhiệm rất cao. Dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT được Bộ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) công bố trước đó đã ghi rõ: UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương. Bộ GD&ĐT sẽ tập trung vào một số việc: chỉ đạo tổ chức kỳ thi; xây dựng quy chế, các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, nghiệp vụ thanh tra; xây dựng, cung cấp đề thi cho các hội đồng thi; cung cấp các phần mềm phục vụ tổ chức thi dùng chung cả nước; tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi.

Nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 được tập trung thảo luận. Cụ thể là các nội dung liên quan đến phần mềm chấm thi và phần mềm quản lý thi; xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ ra đề thi; công tác thanh tra thi, trong đó có việc huy động cán bộ, giảng viên đại học tham gia hoạt động thanh tra/kiểm tra thi ở địa phương; chỉ đạo công tác dạy học và hướng dẫn ôn tập; chuẩn bị cơ sở dữ liệu về học bạ; bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu hoàn thiện danh sách ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, theo đó phân công rõ nhiệm vụ từng thành viên. Việc xây dựng kế hoạch khung về tổ chức kỳ thi của ban chỉ đạo cấp quốc gia; kế hoạch riêng của từng thành viên, xây dựng kế hoạch chỉ đạo kỳ thi để các địa phương nắm bắt và thực hiện, cần hoàn thiện sớm.

Trong tháng 6, ban chỉ đạo cấp quốc gia của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ họp trực tuyến với ban chỉ đạo các địa phương để thống nhất các công việc liên quan trong tổ chức kỳ thi.

A.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email