Khúc hạ

  • 15:21 ,08/05/2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KHPTO - Nắng mùa này
Miên miết cháy tinh khôi
Cho cành phượng
Thêu một màu lửa đỏ
Những con đường
Cứ vang vang khúc hát
Khúc ve sầu
Làm rối cả lòng ai...
Áo trắng nào
Theo gió thướt tha bay
Con đò nhỏ
Sớm chiều đưa rước
Hạ vô tình
Và con ve vẫn hát
Ai gởi chút buồn 
Vào nhật ký
Thành thơ...
ĐƯỜNG LANG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email