Khai mạc Đại hội đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên

  • 03:49 ,01/04/2006

Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên đã khai mạc sáng ngày 28/3/2006 tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai). Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đến dự.

Di tích Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946. Di tích được làm bằng đá, khắc chân dung Bác Hồ và thư của Người

Đại hội quy tụ trên 400 đại biểu của 35 dân tộc ở các tỉnh Dak Lak, Gia Lai, Lâm Đồng, Dak Nông, Kon Tum và các đại biểu tiêu biểu các dân tộc thiểu số của các tỉnh phía Nam.

Đại hội biểu dương tinh thần yêu nước, đoàn kết của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong hơn 75 năm qua đã một lòng một dạ đi theo Đảng và 60 năm quyết tâm thực hiện Thư của Bác Hồ gửi cho đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam nhân Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku ngày 19/4/1946.

Đại hội khẳng định đường lối chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về thực hiện chính sách đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển của các dân tộc anh em sống trên Tây Nguyên và đất nước Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt  phát  biểu  khai mạc Đại hội  nêu rõ:  Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất trên nguyên tắc đoàn kết, bình đẳng, giúp nhau cùng phát triển nhằm làm cho tất cả các

Đại biểu trẻ tuổi nhất: em H’Rất, 16 tuổi, dân tộc Mơ Nông, hiện là học sinh lớp 10 trường PTTH Dak Min, tỉnh Dak Nông

dân tộc đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và coi đó là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã biểu dương những thành tích của đồng bào dân tộc Tây Nguyên trong những năm qua. Mặc dù vậy, so với mặt bằng chung của cả nước, Tây Nguyên vẫn là vùng phát triển chậm, đời sống của một bộ phận nhân dân người dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Các thế lực thù địch luôn đề cao cái gọi là dân tộc, vấn đề tôn giáo, nhân quyền để kích động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần xây dựng quyết tâm cao hơn, tạo sự phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan ở Trung ương để đưa Tây Nguyên phát triển lên hơn nữa.

Buổi tối cùng ngày đã diễn ra lễ đón nhận Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác truyền khẩu, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vừa được UNESCO công nhận. 

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email