HoREA kiến nghị xem xét đề xuất tính tiền sử dụng đất

  • 19:05 ,15/08/2020
KHPTO - Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, Tổng kiểm toán nhà nước và Sở tài nguyên và môi trường, trong đó, HoREA không nhất trí với đề xuất cách tính tiền sử dụng đất của Sở tài nguyên và môi trường.

Cụ thể, tại Văn bản số 6211/ STNMT-QLĐ ngày 23/7/2020, Sở tài nguyên và môi trường kiến nghị toàn bộ khuôn viên đất xây dựng khu nhà ở chung cư phù hợp quy hoạch đất ở (sau khi đã trừ lộ giới đường giao thông, hành lang an toàn, bao gồm diện tích đất xây dựng chung cư - khối đế và diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, sân chơi, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi...) phải được xác định là đất ở, phải tính thu nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu là xây dựng nhà ở để cho thuê) và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo HoREA, kiến nghị trên đây của Sở tài nguyên và môi trường chỉ đúng với các dự án nhà chung cư quy mô nhỏ nhưng không đúng quy định pháp luật hiện hành đối với các dự án nhà chung cư quy mô lớn.

Đối với các dự án nhà chung cư quy mô nhỏ, phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, sân chơi, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi... không thuộc diện phải bàn giao cho địa phương hoặc đơn vị chuyên ngành quản lý, vận hành. Trường hợp các dự án nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp có quy mô lớn, phần đất này sau khi hoàn thành xây dựng theo quy định phải bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Bên cạnh đó, HoREA cho rằng, nhận định và đề xuất của Sở tài nguyên và môi trường chưa chuẩn xác và không đúng với thực tiễn công tác xác định giá đất, thẩm định giá đất, xác định tiền sử dụng đất dự án, theo quy định của pháp luật về đất đai, theo phương pháp thặng dư để xác định giá đất cụ thể.

Trong quá trình thực hiện công tác xác định giá đất, thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất dự án xây dựng nhà ở chung cư, Sở tài nguyên và môi trường, Sở tài chính và Hội đồng thẩm định giá đất thành phố đã tính đúng, tính đủ chi phí và doanh thu của dự án, bao gồm phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi, toàn bộ diện tích tầng hầm, kể cả phần diện tích tầng hầm nằm ngoài ranh diện tích xây dựng khối đế nhà chung cư.

HoREA kiến nghị UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo không thu thêm tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi... và phần diện tích tầng hầm nằm ngoài ranh diện tích xây dựng khối đế tòa nhà chung cư, đối với các trường hợp dự án nhà chung cư đã được UBND thành phố “Quyết định về duyệt phương án xác định giá đất cụ thể” và chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, vì không có phát sinh thêm các khoản thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời, HoREA đề xuất UBND TP.HCM xem xét chỉ đạo Sở tài nguyên và môi trường cấp “sổ hồng” cho các căn hộ của dự án nhà chung cư. Vệc phát sinh nghĩa vụ tài chính (nếu có) là quan hệ giữa chủ đầu tư dự án với Nhà nước, sẽ do UBND TP.HCM xem xét quyết định và chủ đầu tư có nghĩa vụ chấp hành, thực hiện, không liên quan đến trách nhiệm của khách hàng mua nhà.

K.L
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email