Hội nghị khoa học kinh tế trẻ: Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do

  • 09:05 ,18/05/2019
KHPTO - Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ phối hợp với Trường đại học ngân hàng TP.HCM tổ chức Hội nghị khoa học kinh tế trẻ năm 2019: “Đánh giá tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia đến lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế Việt Nam”.

Mục đích của hội thảo nhằm xây dựng môi trường giao lưu và chia sẻ giữa các nhà khoa học trẻ về nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, đồng thời tranh thủ sự hướng dẫn, cố vấn của các nhà nghiên cứu kinh tế nhiều kinh nghiệm trong và ngoài nước, hướng tới xây dựng một đội ngũ nghiên cứu kinh tế có năng lực và tạo ra những sản phẩm khoa học đạt chuẩn mực và ngang tầm quốc tế về chất lượng học thuật.

Hội nghị dự kiến tổ chức vào tháng 12/2019 tại Trường đại học ngân hàng TP.HCM. Đối tượng tham gia hội nghị là sinh viên, học viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước; cán bộ, trí thức trẻ, các nhà khoa học trẻ thuộc các trường, trung tâm, viện nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp trong và ngoài thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài, lãnh sự quán các nước trong khu vực Đông Nam Á đang làm việc tại TP.HCM và các tỉnh, thành khu vực phía Nam có quan tâm đến vấn đề hợp tác và phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Ban tổ chức và hội đồng khoa học sẽ đánh giá từ các đề tài đạt giải nhất của hội nghị chọn ra 1 đề tài có chất lượng tốt nhất trao giải đặc biệt, đề tài đạt giải đặc biệt này sẽ được hỗ trợ kinh phí từ 80.000.000 – 100.000.000 đồng từ chương trình vườn ươm do Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ Thành đoàn TP.HCM quản lý để tiếp tục hoàn thiện phát triển đề tài nghiên cứu.

Các công trình nghiên cứu tham gia hội nghị được trình bày theo dạng bài báo khoa học. Bài viết tham luận là bài viết đầy đủ trình bày bằng tiếng Việt, trình bày rõ ràng ở dạng Microsoft Word, gửi về ban tổ chức từ ngày 15/4 -  30/6/2019 qua địa chỉ email hoinghikinhtetre@gmail.com.

A.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email