Hoạch định các công việc cá nhân hay gia đình với Trello

  • 09:22 ,13/06/2018

KHPTO - Trello (LBVMVT 665) không chỉ là công cụ quản lý và cộng tác trực tuyến rất hay mà nó còn có thể dùng để hoạch định các công việc cá nhân hay gia đình.

Chẳng hạn như lập kế hoạch cho một chuyến nghỉ mát hay du lịch, sửa chữa nhà, và đặc biệt là chuẩn bị cho một đám cưới.

Trello có khuôn mẫu (template) "Wedding Command Center", chia các công việc phải chuẩn bị cho lễ cưới, lập thành danh sách cho từng tháng, từ lúc dự định cho đến lúc hoàn thành.

Thanh Bình
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email