Hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp, người dân bị tác động bởi dịch Covid-19

  • 19:33 ,09/11/2021
KHPTO - Bộ tài chính đã chỉ đạo Tổng cục thuế kịp thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; trong đó, một số công cụ về thuế, phí, và lệ phí để khắc phục tác động tiêu cực và giúp nền kinh tế vượt qua thách thức của dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2020 và 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước trong năm 2020. Hay như thực hiện giảm thuế một số loại thuế như giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với các đối tượng trả tiền thuê đất hàng năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên.

Cùng đó, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Đồng thời, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng; giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/8/2020 đến hết 31/12/2021 để hỗ trợ ngành hàng không.

Ngoài ra, thực hiện giảm trừ nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân: điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng để giảm nghĩa vụ thuế cho cá nhân; hướng dẫn về thực hiện chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, áp dụng trong năm 2020 và 2021.

T.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email