Hỗ trợ hợp tác xã ứng công nghệ cao trong thu hoạch, chế biến, bảo quản…

  • 22:40 ,13/09/2021

TP.HCM đang đẩy mạnh hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng khoa học công nghệ cao.

KHPTO - Tại TP.HCM, các Sở khoa học và công nghệ, Sở công thương, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đang phối hợp với Liên minh hợp tác xã đẩy mạnh hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại trong khâu thu hoạch, chế biến, đóng gói và bảo quản hàng nông sản thực phẩm theo yêu cầu của các hợp tác xã trên địa bàn Thành phố.

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đang triển khai các giải pháp hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã ứng dụng, đổi mới nâng cao trình độ khoa học công nghệ; ưu tiên cho các hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia thực hiện các chương trình, dự án nông nghiệp trọng điểm đã được UBND TP.HCM phê duyệt, hiện đang được Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM, Sở khoa học và công nghệ TP.HCM triển khai thực hiện.

Ưu tiên hỗ trợ, hướng dẫn các hợp tác xã đầu tư vào Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM với chế độ đãi ngộ theo quy định của Thành phố; hỗ trợ cho các thành viên hợp tác xã được tham gia các chương trình đào tạo dạy nghề nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố với chế độ đãi ngộ theo quy định, hỗ trợ cung cấp giống cây, giống con, giống nấm,... chất lượng tốt; chuyển giao quy trình công nghệ, đào tạo tập huấn các kỹ thuật sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao cho cán bộ và các thành viên của hợp tác xã trên địa bàn Thành phố; hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp cho hợp tác xã , thành viên hợp tác xã để tái cơ cấu, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn.

N.HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email