Hệ sinh thái Smart City của VNPT có gì đặc biệt?

  • 11:10 ,05/12/2018
KHPTO - Các bài toán trong hệ sinh thái thành phố thông minh của VNPT; các nguy cơ, thách thức về an toàn bảo mật; các giải pháp để giải quyết các nguy cơ mất an toàn, bảo mật dữ liệu là 3 vấn đề chính trong báo cáo vừa được Tập đoàn bưu chính và viễn thông Việt Nam (VNPT) trình bày tại hội thảo an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng trong ngày đầu tiên diễn ra hội thảo hai ngày 28 và 29/11/2018 ở TP.HCM.

Video dưới đây sẽ thông tin chi tiết về cách giải quyết vấn đề của VNPT:

C.K.N
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email