Hai trung tâm khoa học của Việt Nam nhận được sự bảo trợ của UNESCO

  • 15:48 ,05/09/2017
KHPT-Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Việt Nam Chu Ngọc Anh và tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova vừa ký kết các thỏa thuận thiết lập hai trung tâm đầu tiên của Việt Nam dưới sự bảo trợ của UNESCO, nhằm khai thác sức mạnh của khoa học đối với phát triển bền vững.

Trung tâm nghiên cứu và đào tạo sau đại học quốc tế về toán học và Trung tâm vật lý quốc tế sẽ được tăng cường khoa học, công nghệ và đổi mới ở Việt Nam và trong khu vực ASEAN, nhằm khuyến khích sự chia sẻ kiến thức, xây dựng năng lực cũng như hợp tác với châu Phi. Hai trung tâm này sẽ tham gia vào mạng lưới quốc tế rộng khắp của UNESCO.

Với kế hoạch hành động quốc gia để thực thi chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam, bà Irina Bokova khẳng định rằng, khoa học công nghệ và sự đổi mới là nội dung cốt lõi vì vai trò quan trọng trong việc tạo tri thức, tính bền vững của đại dương, quản lý nước và tăng trưởng kinh tế toàn diện. Chúng ta cần có hệ sinh thái phù hợp để thu hẹp khoảng cách tri thức giữa các nước và trên toàn thế giới.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định, các trung tâm này sẽ đóng góp vào sự phát triển của khoa học cơ bản trong khu vực, và xa hơn nữa, cho phép các nhà khoa học Việt Nam hợp tác chặt chẽ hơn với các nhà khoa học trên khắp thế giới. Đồng thời, bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy khoa học công nghệ là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch hành động 2035 của Việt Nam. Để thúc đẩy đổi mới, nghiên cứu và phát triển, Việt Nam cần có các liên kết mạnh mẽ hơn giữa chính phủ, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Theo dự kiến, hai trung tâm này có tiềm năng trở thành trung tâm chia sẻ kiến thức chuyên môn, sẽ được tổ chức tại Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, một cơ quan chính phủ thành lập năm 1975, quy tụ các nhà nghiên cứu vật lý và toán học của cộng đồng trong nước và khu vực.

C.T

Ý kiến của bạn

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email