Giải pháp để ngành nghề nông thôn phát triển nhanh

  • 06:05 ,16/11/2020
KHPTO - TP.HCM hiện có 19 làng nghề đang hoạt động, trong đó có 8 làng nghề thuộc đối tượng được bảo tồn và phát triển gồm: làng nghề đan lát Thái Mỹ, bánh tráng Phú Hòa Đông, mành trúc Tân Thông Hội, đan giỏ trạc Xuân Thới Sơn, se nhang Lê Minh Xuân, làng nghề muối Lý Nhơn, hoa cây kiểng Xuân An Lộc, hoa cây kiểng Thủ Đức.

Những năm qua, thành phố triển khai nhiều chính sách khuyến khích phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn. Từ đó, nhiều làng nghề, ngành nghề nông thôn được khôi phục phát triển, có ngành nghề thu hút tới 60% lao động địa phương như: làng nghề muối, bánh tráng; có ngành nghề giải quyết lao động thời vụ như nghề đan lát, đan giỏ. Đặc biệt, nhiều sản phẩm của làng nghề có thể xuất khẩu và kim ngạch tăng bình quân 10%/năm.

Tuy nhiên, các làng nghề, ngành nghề nông thôn hoạt động còn thiếu sự liên kết, thiếu đầu tư máy móc, kỹ thuật, mẫu mã sản phẩm đơn điệu. Làng nghề cũng chưa khai thác tốt tiềm năng du lịch trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của làng nghề. Ngoài ra, mặt hàng truyền thống vấp phải sự cạnh tranh của những mặt hàng cùng loại được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, việc mở rộng tiêu thụ sản phẩm còn chậm. Mặt khác, trình độ quản lý của hộ, cơ sở ngành nghề tại làng nghề chưa cao; hệ thống các ngành sản xuất hỗ trợ, nhất là trong các khâu sản xuất, khai thác và xử lý nguyên liệu phục vụ cho các làng nghề còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Hiện nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động tại làng nghề thành phố còn gặp nhiều khó khăn về vốn, trang thiết bị, nhà xưởng...

Để làng nghề truyền thống tồn tại và phát triển, TP.HCM đề ra một số giải pháp như: tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp vềhỗtrợphát triển làng nghềđãđược UBND TP.HCM phê duyệt vàban hành tại Quyết định số3891/QĐ-UBND ngày 17/7/2013. Xây dựng kế hoạch phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trong giai đoạn 2021 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo. Đồng thời kiến nghị, nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn để triển khai thống nhất; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP nhằm phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn.

NAM TIẾN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email