Giấy phép lái xe cấp mới được in mã hai chiều (QR)

  • 07:01 ,11/06/2020
KHPTO - Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ giao thông vận tải (GTVT)) đã có Công văn số 3312/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 25/5/2020 yêu cầu các Sở GTVT in mãhai chiều (QR) vào mặt sau giấy phép lái xe (GPLX) mới cho người dân, nhằm cụthể hóa khoản 28 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT vềquản lý GPLX.

Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ giao thông vận tải (GTVT)) đã có Công văn số 3312/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 25/5/2020 yêu cầu các Sở GTVT in mã hai chiều (QR) vào mặt sau giấy phép lái xe (GPLX) mới cho người dân, nhằm cụ thể hóa khoản 28 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT về quản lý GPLX.

Cụ thể, từ ngày 1/6/2020, GPLX cấp mới phải có mã hai chiều QR mới hợp lệ, GPLX in sau thời điểm trên không có mã hai chiều (QR) là không hợp lệ. GPLX cũ chưa đến hạn cấp đổi từ ngày 1/6 trở về trước vẫn được sử dụng như bình thường.

Mã hai chiều QR để đọc, giải mã nhanh thông tin trên GPLX đã liên kết với hệ thống thông tin quản lý GPLX của các cơ quan liên quan, để giúp các lực lượng chức năng xác minh tính xác thực và tra cứu thông tin GPLX của lái xe.

Việc sử dụng mã hai chiều QR sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý và lực lượng tuần tra, kiểm soát trong việc phát hiện các GPLX không hợp lệ và liên kết nhanh với cơ sở dữ liệu quản lý GPLX của Tổng cục đường bộ Việt Nam.

GPLX trước đây được làm từ giấy bìa với công nghệ in, bảo mật còn lạc hậu, việc quản lý thủ công, nên còn nhiều hạn chế, chưa hình thành hệ cơ sở dữ liệu quản lý GPLX toàn quốc, người lái xe muốn đổi GPLX phải đến đúng Sở GTVT trực tiếp quản lý làm thủ tục.

Để khắc phục các tồn tại này, theo chỉ đạo của Bộ GTVT, từ ngày 1/7/2012 đã thực hiện đổi mới GPLX và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý GPLX thống nhất toàn quốc, việc cấp đổi GPLX được thực hiện tại bất kỳ Sở GTVT nào thuận tiện nhất cho người lái xe.

GPLX mới có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, làm bằng vật liệu PET, đảm bảo độ bền cơ học, chịu ẩm, chịu nhiệt phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường, có tính năng bảo mật cao, ảnh của người lái xe được in trực tiếp trên GPLX, sử dụng công nghệ IPI mã hóa thông tin ẩn trên ảnh của người lái xe; các thông tin này được hiển thị dưới kính giải mã đơn giản và tiện dụng đối với lực lượng tuần tra kiểm soát.

H.N
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email