Dọn dẹp bộ nhớ Android

  • 17:11 ,31/12/2018
KHPTO - LBVMVT số 679 có chỉ ra các thành phần dữ liệu trên bộ nhớ của thiết bị chạy Android và iOS cần được dọn dẹp những file rác để lấy lại khoảng trống khả dụng.

Đối với người dùng bình thường thì việc phải duyệt qua hết những thành phần này để xóa bớt không hề dễ dàng chút nào.

Thay vì vậy, riêng đối với Android, bạn có thể cài ứng dụng ES File Explorer, vừa quản lý file vừa dọn rác dễ dàng hơn nhiều. Nếu có file rác, ES sẽ có thông báo "Your device needs cleaning". Bạn bấm vào Clean Now, ứng dụng này sẽ đưa ra danh sách các thành phần có thể xóa để bạn chọn.

Thanh Bình
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email