Đo lường và điều khiển tủ sấy sử dụng Labview

  • 11:34 ,22/10/2020

KHPTO - Việc đo lường và điều khiển máy sấy có vai trò quan trọng trong nghiên cứu và sản xuất; giúp tiết kiệm thời gian, giảm sức lao động, giảm tiêu hao năng lượng và tối ưu hóa chế độ sấy để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhóm nghiên cứu Nguyễn Thành Luân, Lê Thị Hồng Nhung, Lại Hoài Nam, Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã nghiên cứu đo lường và điều khiển tủ sấy sử dụng Labview.

Nhóm nghiên cứu xây dựng bộ đo lường và điều khiển tủ sấy sử dụng Labview kết hợp bộ thu thập dữ liệu NI-8006 nhằm giải quyết khó khăn ở khâu xác định độ ẩm vật liệu trong quá trình sấy. Kết quả cho thấy bộ đo lường thu thập dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm tác nhân sấy và độ ẩm vật liệu sấy có độ chính xác cao, phù hợp với kết quả đo các thiết bị kiểm chứng. Các dữ liệu thu thập được đồ thị hóa theo thời gian thực trên máy tính, thuận lợi trong việc theo dõi và xử lý các số liệu sau khi thu thập. Thiết bị điều khiển trực quan, tự động hóa tủ sấy đúng yêu cầu, có thể ứng dụng vào thực nghiệm quá trình sấy hoặc chế tạo các máy sấy, tủ sấy dùng để thí nghiệm.

Tác giả đã ứng dụng Labview, ADQ NI- 6008 và cảm biến loadcell giải quyết được khó khăn khi thực nghiệm sấy ở khâu xác định độ ẩm vật liệu trong suốt quá trình sấy. Giúp cho người thực nghiệm giảm thời gian và công sức. Đảm bảo độ tin cậy của kết quả thực nghiệm.

Bộ đo lường làm việc ổn định, thu thập các dữ liệu tốt. Khi so sánh với thiết bị đo kiểm chứng: sai số cảm biến loadcell là 0,1 g; sai số cảm biến nhiệt độ là 0,10C và sai số cảm biến độ ẩm là 1%. Bộ đo lường có thể sử dụng phục vụ cho quá trình nghiên cứu thực nghiệm sấy và ứng dụng vào thực tế chế tạo các máy sấy, tủ sấy dùng để thí nghiệm.

Q. NHƯ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email